Sa Hristom u školi molitve

DVADESET ČETVRTA LEKCIJA

„U moje Ime” Ili, Preovladavajuća molitva “Šta god zaištete u Ime moje, ono ću vam učiniti. I ako šta zaištete u Ime moje, ja ću učiniti. Da šta god zaištete u Oca u Ime moje da vam da. Zaista, zaista vam kažem da šta god uzištete u Oca u Ime moje, daće vam. Dosad ne iskaste ništa u Ime moje; ištite i primićete. U onaj ćete dan u Ime moje zaiskati.” (Jovan 14:13,14 …

DVADESET ČETVRTA LEKCIJA Прочитај више »