Sedmične poruke

„Sedmične poruke“ su kratke poruke iz Božije Reči koje se postavljaju na stranicu jednom nedeljno. Njihov autor je Milenko Isakov. Ukoliko želite da primate duhovnu hranu Božije Reči u vidu elektronskog dopisa, unesite u dole navedena polja svoje ime i e-mail adresu i kliknite na polje „prijavi se“.

Jun 2014

Dva razloga za slavljenje Boga

Milenko Isakov “Dostojan si, Gospode da primiš slavu i čast i silu; jer si ti sazdao sve i po volji Tvojoj jeste i stvoreno je” (Otkrivenje 4:11) “Blagosiljajte, narodi, Boga našega, i glasite hvalu Njemu. On je darovao duši našoj život, i nije dao da poklizne noga naša.” (Psalam 66:8,9)  

Pročitaj više »

Dvoličnost

Milenko Isakov „…onda poče najpre govoriti učenicima svojim: čuvajte se kvasca farisejskog koji je licemerje” (Luka 12:1) Licemerstvo ili dvoličnost je greh koji je Isus najviše osuđivao. Dvoličnost možemo definisati kao izopačenu osobinu pri kojoj se čovek od spolja prikazuje u boljem svetlu nego što je to njegova unutrašnja realnost. Svi ljudi

Pročitaj više »

Usta govore od suviška srca

Milenko Isakov „Jer usta govore od suviška srca“ (Matej 12:34) Ove reči je Isus rekao Farisejima nakon što su prokomentarisali da On isceljuje ljude pomoću Velzevula, kneza đavolskog. Isus ih je otvoreno pitao: „Kako možete govoriti dobro kada ste zli?“ Drugim rečima: „Vaš govor jeste proizvod vaše unutrašnjosti i toga ko smo

Pročitaj više »

Ispovedanje greha

Milenko Isakov „Ispovedajte dakle jedan drugome grehe i molite se Bogu jedan za drugoga, da ozdravljate; jer neprestana molitva pravednoga mnogo može pomoći.“ (Jakov 5:16) Prošli put smo videli da je Gospod Isus naš zastupnik koji sedi sa desne strane Ocu na nebu i posreduje za nas. Jedino zbog Njegove

Pročitaj više »