Sedmične poruke

„Sedmične poruke“ su kratke poruke iz Božije Reči koje se postavljaju na stranicu jednom nedeljno. Njihov autor je Milenko Isakov. Ukoliko želite da primate duhovnu hranu Božije Reči u vidu elektronskog dopisa, unesite u dole navedena polja svoje ime i e-mail adresu i kliknite na polje „prijavi se“.

April 2017

Bežite od idolopoklonstva

Milenko Isakov „Zato, ljubazna braćo moja, begajte od idolopoklonstva.” (1.Korinćanima 10:14) U Knjizi izlaska nailazimo na jedan čudan događaj. U 32.poglavlju čitamo o tome kako je Izraelski narod došao pred Arona i rekao: “Hajde načini nam bogove koji će ići pred nama” (stih 1). Mojsije je otišao na Sinajsku goru da primi

Pročitaj više »

Biti odgovoran

Milenko Isakov „Dozvavši pak deset svojih sluga dade im deset kesa, i reče im: trgujte dok se ja vratim” (Luka 19:13) Gospod Isus je ispričao priču o čoveku koji je poverio svojim slugama srebro pre nego što je otišao u daleku zemlju da primi carstvo. Tu priču čitamo u 19.poglavlju

Pročitaj više »

Mnogi prvi će biti zadnji

Milenko Isakov „Tako će biti poslednji prvi i prvi poslednji; jer je mnogo zvanih, a malo izabranih” (Matej 20:16) Ništa na ovom svetu nije postojanije od Reči koje je govorio Isus Hrist. Nebo i zemlja će proći, ali Isusove reči neće nikada proći (Mat.24:35). Mnogo toga što je Isus govorio odnosi

Pročitaj više »

Škola Božije blagodati

Milenko Isakov „Jer se pokaza blagodat Božija koja spasava sve ljude, učeći nas da se odrečemo bezbožnosti i želja ovoga sveta, i da pošteno i pravedno i pobožno poživimo na ovome svetu.” (Titu 2:12) Iz ovog stiha možemo jasno razumeti smer delovanja Božije blagodati. Glavni zadatak blagodati Božije jeste da

Pročitaj više »