Sedmične poruke

„Sedmične poruke“ su kratke poruke iz Božije Reči koje se postavljaju na stranicu jednom nedeljno. Njihov autor je Milenko Isakov. Ukoliko želite da primate duhovnu hranu Božije Reči u vidu elektronskog dopisa, unesite u dole navedena polja svoje ime i e-mail adresu i kliknite na polje „prijavi se“.

Jul 2012

Ne sudite!

Milenko Isakov „Zato ne sudite ništa pre vremena dokle Gospod ne dođe, koji će izneti na videlo što je sakriveno u tami i objaviće motive srca i tada će pohvala biti svakome od Boga„ (1.Korinćanima 4:5) Pre nekoliko sedmica mi smo razmišljali o opadanju i o rečima koje je zapisao

Pročitaj više »

Božije saosećanje

Milenko Isakov „I izašavši Isus vide mnogi narod, i sažali mu se za njih i isceli bolesnike njihove. „ (Matej 14:14) Gospod Isus je bio veliki magnet za ljude! Ljudi su voleli da budu u njegovoj blizini zato što je iz Njega zračilo Božije saosećanje. Biblija govori o tome kako je Isus jednom

Pročitaj više »

Prošlost nije presudna

Milenko Isakov „…što je ostrag (prošlo) zaboravljam, a za onim što je napred sežem se, i trčim k biljezi, ka daru gornjega zvanja Božijega u Hristu Isusu„ (Filibljanima 3:13,14) Bog je stvorio naše razume sa vrlo dobrim pamćenjem. Postoje ljudi koji se jako dobro sećaju događaja iz davne prošlosti i

Pročitaj više »

Opadanje

Milenko Isakov „Odbacite dakle svaku pakost i svaku prevaru, i licemerje i zavist i sva opadanja…„ (1.Petrova 2:1) Kada je na dan pedesetnice Sveti Duh došao na apostole, Biblija kaže da je na svakoga od njih seo po jedan plameni jezik (Dela 2:3). Bog je time pokazao da će ljudski

Pročitaj više »