Jul 2012

Ne sudite!

Milenko Isakov “Zato ne sudite ništa pre vremena dokle Gospod ne dođe, koji će izneti na videlo što je sakriveno u tami i objaviće motive srca i tada će pohvala biti svakome od Boga“ (1.Korinćanima 4:5) Pre nekoliko sedmica mi smo razmišljali o opadanju i o rečima koje je zapisao apostol Jakov u svojoj poslanici. …

Ne sudite! Read More »

Božije saosećanje

Milenko Isakov “I izašavši Isus vide mnogi narod, i sažali mu se za njih i isceli bolesnike njihove. “ (Matej 14:14) Gospod Isus je bio veliki magnet za ljude! Ljudi su voleli da budu u njegovoj blizini zato što je iz Njega zračilo Božije saosećanje. Biblija govori o tome kako je Isus jednom otišao na pusto mesto, a …

Božije saosećanje Read More »

Prošlost nije presudna

Milenko Isakov “…što je ostrag (prošlo) zaboravljam, a za onim što je napred sežem se, i trčim k biljezi, ka daru gornjega zvanja Božijega u Hristu Isusu“ (Filibljanima 3:13,14) Bog je stvorio naše razume sa vrlo dobrim pamćenjem. Postoje ljudi koji se jako dobro sećaju događaja iz davne prošlosti i mogu vam to ispričati u …

Prošlost nije presudna Read More »

Opadanje

Milenko Isakov “Odbacite dakle svaku pakost i svaku prevaru, i licemerje i zavist i sva opadanja…“ (1.Petrova 2:1) Kada je na dan pedesetnice Sveti Duh došao na apostole, Biblija kaže da je na svakoga od njih seo po jedan plameni jezik (Dela 2:3). Bog je time pokazao da će ljudski jezik biti sredstvo koje će …

Opadanje Read More »