Sedmične poruke

„Sedmične poruke“ su kratke poruke iz Božije Reči koje se postavljaju na stranicu jednom nedeljno. Njihov autor je Milenko Isakov. Ukoliko želite da primate duhovnu hranu Božije Reči u vidu elektronskog dopisa, unesite u dole navedena polja svoje ime i e-mail adresu i kliknite na polje „prijavi se“.

April 2011

Sve što je dobro potiče od Boga

Milenko Isakov „Jer ne zadobiše zemlje svojim mačem, niti im mišica njihova pomože, nego Tvoja desnica i Tvoja mišica, i svetlost lica Tvojega, jer ti bijahu omilili” (Psalam 44:3) U ovoj poruci ćemo detaljnije razmotriti prvih 8 stihova Psalma 44. Taj psalam su zapisali Korejevi sinovi. Korej je bio jedan od inicijatora

Pročitaj više »

Božija blizina

Milenko Isakov „…da traže Gospoda, ne bi li ga barem opipali i našli, premda nije daleko ni od jednoga nas” (Dela 17:27) Kada je apostol Pavle propovedao u Atini, on je rekao tadašnjim Grcima da je Bog stvorio svet i sve što je u njemu i da je On gospodar

Pročitaj više »

Poruka laodikijskoj crkvi

Milenko Isakov „I anđelu Laodikijske crkve napiši: tako govori Amin, svedok verni i istiniti, početak stvorenja Božijega…” (Otkrivenje 3:14) Apostol Jovan je čuo glas kao trube koja je govorila: “Ja sam alfa i omega, prvi i poslednji” (Otkr.1:10). To je bio glas proslavljenog Gospoda Isusa Hrista koji je imao poruke za sedam

Pročitaj više »

Blagoslov zajednice vernika

Milenko Isakov „A vi ste telo Hristovo i udi među sobom.” (1.Korinćanima 12:27) Prošli put smo razumeli da je Božija volja za nas da čuvamo jedinstvo Duha u svezi mira sa svim udovima Hristovog tela. Danas želimo da vidimo kako i zašto je Bog predvidio da se novozavetni vernici formiraju

Pročitaj više »

Jedinstvo duha

Milenko Isakov „Starajući se držati jedinstvo duha u svezi mira” (Efescima 4:3) Poslanica Efescima sadrži šest poglavlja. U prva tri poglavlja Pavle objašnjava to čudesno spasenje koje je Bog omogućio ljudima kroz Isusa Hrista, a u druga tri poglavlja on govori o tome kako treba da izgleda život onih koji

Pročitaj više »

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: