Januar 2014

Sećajte se!

Milenko Isakov „…i opominji se da si bio rob u zemlji Misirskoj I da te je izbavio Gospod Bog tvoj…“ (5.Mojsijeva 15:15) Postoje mnogi događaji u našem životu kojih nikada više ne želimo da se setimo. Ne želimo jednostavno da razmišljamo o određenim stvarima iz naše prošlosti. Sa druge strane, naš razum se uvek nečim …

Sećajte se! Read More »

Bogatstvo Isusa Hrista

Milenko Isakov „…meni najmanjemu od svih svetih dade se ova blagodat da objavim među neznabošcima neiskazano bogatstvo Hristovo“ (Efescima 3:8) Apostol Pavle je sebe smatrao najmanjim od svih svetih! Ko su ustvari ti „sveti“? Poznato nam je da se određeni ljudi iz istorije smatraju „svecima“. Danas postoje i živi ljudi koje su drugi ljudi proglasili „svecima“. Međutim, …

Bogatstvo Isusa Hrista Read More »

Lažne nauke

Milenko Isakov „…da ne budemo više mala deca koju ljulja i zanosi svaki vetar nauke, u laži čovečijoj, putem prevare“ (Efescima 4:14) Postoje mnogi stihovi u Svetom Pismu koji se naizgled čine kontradiktorni. Pavle je pisao vernima iz Efesa da ne budu kao mala deca, ali ako pronađemo Evanđelje po Mateju, tamo je zapisano kako …

Lažne nauke Read More »

Božiji ostatak

Milenko Isakov   „I ostatak će Jakovljev biti usred mnogih naroda kao rosa od Gospoda i kao sitan dažd po travi, koji ne čeka čoveka, niti se uzda u sinove čovečije. I ostatak će Jakovljev biti…kao lav među zverima šumskim, kao lavić među stadima ovaca, koji kad ide tlači i rastrže i nema nikoga da …

Božiji ostatak Read More »