Avgust 2012

Disciplinovan život

Milenko Isakov “Jer nam Bog nije dao duha straha, nego sile, ljubavi i discipline“ (2.Timotiju 1:7) Prošli put smo razmatrali temu hvalisanje i videli smo šta Božija Reč govori o tome. Ljudi imaju tendenciju da se hvale mnogim stvarima, ali Bog je izabrao da radi na takav način da se nijedno ljudsko biće ne može …

Disciplinovan život Read More »

Hvalisanje

Milenko Isakov “Neka te hvali drugi, a ne tvoja usta, tuđin, a ne tvoje usne“ (Priče 27:2) Božije misli i putevi su daleko viši od naših misli i puteva (Isaija 55:8,9). Njegove namere i Njegovo postupanje sa ljudima je nama često jako nerazumljivo, ali to samo pokazuje našu malenkost i Njegovu veličinu. Bog voli čoveka …

Hvalisanje Read More »

Teško vama…

Milenko Isakov “Ali teško vama bogati, jer ste već primili utehu svoju. Teško vama siti sad, jer ćete ogladneti. Teško vama koji se smejete sad, jer ćete zaplakati i zaridati. Teško vama kada stanu svi dobro govoriti za vama, jer su tako činili i lažnim prorocima ocevi njihovi“ (Luka 6:24-26) Prošli put sam spomenuo da …

Teško vama… Read More »

Sablazan

Milenko Isakov “A učenicima reče: Nije moguće da ne dođu sablazni, ali teško onome s koga dolaze…“ (Luka 17:1) Danas želimo da razgledamo i razumemo značenje reči “sablazan” koja se na mnogo mesta pojavljuje u Svetom Pismu. Gospod Isus je mnogo koristio reč “blago” želeći da istakne blaženstvo i duhovnu dobrobit osoba koje se pokoravaju …

Sablazan Read More »

Uvređenost

Milenko Isakov “Uvređen je brat kao tvrd grad, i svađa je kao prevornica na dvoru.“ (Priče 18:19) U prošloj poruci razmišljali smo o suđenju i o jasnom Hristovom stavu u vezi toga. Danas želimo da razmišljamo o nečemu što je vrlo rasprostranjeno u svetu, a to je stav uvređenosti. Živimo na zemlji koja je nazvana …

Uvređenost Read More »