Sedmične poruke

„Sedmične poruke“ su kratke poruke iz Božije Reči koje se postavljaju na stranicu jednom nedeljno. Njihov autor je Milenko Isakov. Ukoliko želite da primate duhovnu hranu Božije Reči u vidu elektronskog dopisa, unesite u dole navedena polja svoje ime i e-mail adresu i kliknite na polje „prijavi se“.

Jul 2019

Vavilon (2)

Zac Poonen(Preveo Milenko Isakov) “Zatim rekoše: ‘Hajde da sagradimo sebi grad i kulu s vrhom do nebesa. Stecimo time sebi ugled, da se ne bismo rasejali po zemlji’.“ (1.Mojsijeva 11:4) U Vavilonu može postojati veliko jedinstvo. Ovde kaže da je cela zemlja koristila isti jezik (11:1) – ne samo isti jezik u

Pročitaj više »

Vavilon (1)

Zac Poonen(Preveo Milenko Isakov) “Kušu se rodio i Nimrod, koji je bio prvi silnik na zemlji. On je bio vešt lovac pred Gospodom. Zato se kaže: ‘Vešt lovac pred Gospodom kao Nimrod’ Prva uporišta njegovog carstva bila su Vavilon, Ereh…“ (1.Mojsijeva 10:8-10) U poglavlju 10 vidimo nastavak dva toka koja

Pročitaj više »

Dva čoveka koja su hodala sa Bogom (2)

Zac Poonen(Preveo Milenko Isakov) “Noje je bio čovek pravedan, besprekoran među ljudima svoga naraštaja, i živeo je čineći ono što je po Božijoj volji.“ (1.Mojsijeva 6:9) Bog je rekao Noju da sagradi barku i Noje je odmah počeo da je gradi. On nije pitao Boga ko će finansirati tu barku.

Pročitaj više »

Dva čoveka koja su hodala sa Bogom (1)

Zac Poonen(Preveo Milenko Isakov) “I živeći Enoh jednako po volji Božijoj nestade ga, jer ga uze Bog“ (1.Mojsijeva 5:24) Videli smo primer dvojice ljudi koji su hodali sa đavolom – Adam i Kain. Sada pogledajmo dva čoveka koja su hodala sa Bogom – Enoh i Noje. U poglavlju 5 osam

Pročitaj više »