Sedmične poruke

„Sedmične poruke“ su kratke poruke iz Božije Reči koje se postavljaju na stranicu jednom nedeljno. Njihov autor je Milenko Isakov. Ukoliko želite da primate duhovnu hranu Božije Reči u vidu elektronskog dopisa, unesite u dole navedena polja svoje ime i e-mail adresu i kliknite na polje „prijavi se“.

April 2018

Čist život

Milenko Isakov   „Ali dajite milostinju od onoga što je unutra; i gle, sve će vam biti čisto.” (Luka 11:41) Prošli put smo započeli sa razmišljanjem o čistoti srca koju Bog želi da nam dâ. Videli smo da smo rođeni kao prljavi grešnici, ali da nas je Gospod Isus svojom

Pročitaj više »

Čistota srca

Milenko Isakov „Fariseju slepi! Očisti najpre iznutra čašu i zdelu da budu i spolja čiste.” (Matej 23:26) Svi koji smo potomci Adama i Eve, rođeni smo sa prirodom koja ima tendenciju ka grehu i prljavštini. To mnogi stihovi Pisma potvrđuju. U Psalmu 51:5 David kaže: „Gle, u bezakonju rodih se, i u

Pročitaj više »

Potreba proročke reči

Milenko Isakov „I imamo najpouzdaniju proročku reč, i dobro činite što pazite na nju, kao na videlo koje svetli u tamnom mestu, dokle dan ne osvane i danica se ne rodi u srcima vašim.” (2.Petrova 1:19) Proročka reč o kojoj ovde Petar govori odnosi se na reči svih starozavetnih proroka

Pročitaj više »

Svaka naša potreba je podmirena u Hristu

Milenko Isakov „Ja sam Gospod Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje Misirske; otvori usta svoja i ja ću ih napuniti.” (Psalam 81:10) Božija Reč sadrži mnoštvo obećanja na koja nesumnjivo možemo pouzdano da se oslonimo. Ljudi mnogo puta ne održe svoju reč. Mnogo puta krše svoja obećanja. Međutim,

Pročitaj više »

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: