Mart 2016

Prijateljstvo

Milenko Isakov “Žao mi je za tobom, brate Jonatane, bio si mi vrlo mio…” (2.Samuilova 1:26) Čitajući 20.poglavlje Prve knjige Samuilove primećujemo duboku vezu prijateljstva između Davida i Jonatana. Jonatanu je bilo stalo da odbrani Davida i da mu pomogne da sačuva život. To nije bio prvi slučaj, jer je i ranije Jonatan stojao na …

Prijateljstvo Read More »

Tvrdoglavost

Milenko Isakov “…nego svojom drvenosti i nepokajanim srcem sabiraš sebi gnjev za dan gnjeva u koji će se pokazati pravedan sud Boga, koji će dati svakome po delima njegovim.” (Rimljanima 2:5,6) Bog ima dobre namere i planove za svakog čoveka. On je sve učinio da bi nama bio omogućen izlaz iz mračne oblasti Sotone i ulazak u …

Tvrdoglavost Read More »

Duhovno oružje

Milenko Isakov „Obucite se u sve oružje Božije da biste se mogli održati protiv lukavstva đavolskoga” (Efescima 6:11) U Efescima 6 nalazi se dobro poznati odeljak koji govori o duhovnom ratu. Svaki hrišćanin učestvuje u tom ratu. Apostol Pavle najpre ohrabruje vernike da jačaju u Gospodu i u sili Njegove jačine (stih 10). To znači …

Duhovno oružje Read More »

Sablazan

Milenko Isakov “A učenicima reče: Nije moguće da ne dođu sablazni, ali teško onome s koga dolaze…“ (Luka 17:1) Danas želimo da razgledamo i razumemo značenje reči “sablazan” koja se na mnogo mesta pojavljuje u Svetom Pismu. Gospod Isus je mnogo koristio reč “blago” želeći da istakne blaženstvo i duhovnu dobrobit osoba koje se pokoravaju …

Sablazan Read More »