Sedmične poruke

„Sedmične poruke“ su kratke poruke iz Božije Reči koje se postavljaju na stranicu jednom nedeljno. Njihov autor je Milenko Isakov. Ukoliko želite da primate duhovnu hranu Božije Reči u vidu elektronskog dopisa, unesite u dole navedena polja svoje ime i e-mail adresu i kliknite na polje „prijavi se“.

April 2016

Obeležja Svetog Duha u nama – 1

Milenko Isakov „I kad On dođe, pokaraće svet za greh…” (Jovan 16:8) Danas nastavljamo sa razmišljanjem koje smo započeli prošli put. Želimo da vidimo još jedno obeležje Svetog Duha u nama. Prošli put smo videli da nam Sveti Duh daje svesnost da smo voljeni. Samo Svetim Duhom znamo da smo

Pročitaj više »

Obeležja Svetog Duha u nama

Milenko Isakov „…jer se ljubav Božija izli u naša srca Duhom Svetim koji nam je dat.” (Rimljanima 5:5) Sveti Duh u nama je zaista predivna istina! Jedino Duh Sveti nas osposobljava da živimo život koji je Bogu ugodan i Njemu na slavu. Želim da u narednih nekoliko poruka razmišljamo o obeležjima Svetog

Pročitaj više »

Vređanje

Milenko Isakov “Uvređen je brat kao tvrd grad, i svađa je kao prevornica na dvoru.“ (Priče 18:19) Danas želimo da razmišljamo o nečemu što je vrlo rasprostranjeno u svetu, a to je stav vređanja. Živimo na zemlji koja je nazvana dolinom plača (Psalam 84:6). Čim izađemo iz majčinog stomaka, plačom

Pročitaj više »

Bog je veran

Milenko Isakov „Bog je veran, bez nepravde; pravedan je i istinit.” (5.Mojsijeva 32:4) Mnogi ljudi koji ne mogu da pronađu vernog i pravog prijatelja u svetu, nađu prijatelja u kućnom ljubimcu. Poznato nam je kako je pas verna životinja. Ljudi se vežu za svoje kućne ljubimce, iako znaju da su

Pročitaj više »