Sedmične poruke

„Sedmične poruke“ su kratke poruke iz Božije Reči koje se postavljaju na stranicu jednom nedeljno. Njihov autor je Milenko Isakov. Ukoliko želite da primate duhovnu hranu Božije Reči u vidu elektronskog dopisa, unesite u dole navedena polja svoje ime i e-mail adresu i kliknite na polje „prijavi se“.

Mart 2011

Razorna sila greha

Milenko Isakov „Jer svi sagrešiše i izgubili su slavu Božiju, i opravdaće se zabadava blagodaću Njegovom, otkupom Isusa Hrista” (Rimljanima 3:23,24) Aktuelni događaji u svetu daju nam do znanja da ljudi poseduju različite razorne sile kojima žele da naude jedni drugima. Rat u Libiji i mnoštvo uništenih zgrada i izgubljenih

Pročitaj više »

Neverstvo

Milenko Isakov „Jer me sasvim izneveri dom Izrailjev i dom Judin, veli Gospod” (Jeremija 5:11) Jeremija je bio sin Helkije sveštenika. U 2.Knjizi dnevnika 34.poglavlju čitamo kako je car Josija poslao neke ljude da oprave Božiji dom, a oni su tada otišli kod Helkije koji je bio poglavar sveštenički i

Pročitaj više »

Ispravljanje onih koji su zgrešili

Milenko Isakov „Braćo! Ako i upadne čovek u kakav greh, vi duhovni ispravljajte takvoga duhom krotosti, čuvajući sebe da i ti ne budeš iskušan” (Galatima 6:1) Poslanica Galatima je relativno kratak odeljak u odnosu na celokupnu Božiju Reč, ali u njoj se nalazi mnogo praktičnih saveta za život pobožnosti. U

Pročitaj više »

Zakon ili blagodat

Milenko Isakov „Hodite k meni svi koji ste umorni i natovareni i Ja ću vas odmoriti” (Matej 11:28) Kada razmišljamo o ovim rečima Gospoda Isusa Hrista, često mislimo da se Njegov poziv odnosi na bezbožne ljude koji su umorni od tereta svoje krivice, besmisla njihovog života i razočaranosti u druge

Pročitaj više »