Sedmične poruke

„Sedmične poruke“ su kratke poruke iz Božije Reči koje se postavljaju na stranicu jednom nedeljno. Njihov autor je Milenko Isakov. Ukoliko želite da primate duhovnu hranu Božije Reči u vidu elektronskog dopisa, unesite u dole navedena polja svoje ime i e-mail adresu i kliknite na polje „prijavi se“.

Januar 2012

Nebo (2)

Milenko Isakov „Nego kao što je pisano: što oko ne vide, uho ne ču i u srcu čoveku ne dođe, ono ugotovi Bog onima koji Ga ljube.“ (1.Korinćanima 2:9) Prošli put smo započeli sa razmatranjem neba ili raja i tada sam spomenuo da u ovim porukama pokušavamo samo donekle da

Pročitaj više »

Nebo (1)

Milenko Isakov „Tada će car reći onima s desne strane: „Hodite, blagosloveni od Oca mojega, primite carstvo koje vam je pripremljeno od postanja sveta „ (Matej 25:34). Gospod Isus je jasno ispričao šta će se desiti kada On dođe drugi put. O tome čitamo u Mateju 25:31-46. Uz uvodnog stiha

Pročitaj više »

Strpljenje

Milenko Isakov „Ljubav je strpljiva” (1.Korinćanima 13:4 – Bakotić) Pred Bogom je jedan dan kao hiljadu godina, a hiljadu godina kao jedan dan (2.Pet.3:8). Za nas je hiljadu godina veoma dug period zato što je naš život na zemlji ograničen. Međutim, Bog je večan i pošto beskrajno živi On ima

Pročitaj više »

Hristova smrt

Milenko Isakov „A kad primi Isus ocat reče: svrši se. I preklonivši glavu predade duh” (Jovan 19:30) U ovom prazničnom periodu primećujemo kako ljudi u Srbiji obeležavaju rođenje Isusa Hrista. Međutim, interesantno je da Onaj čije rođenje se “slavi” nikada nije zapovedio svojim učenicima da se opominju Njegovog rođenja, već

Pročitaj više »