Sedmične poruke

„Sedmične poruke“ su kratke poruke iz Božije Reči koje se postavljaju na stranicu jednom nedeljno. Njihov autor je Milenko Isakov. Ukoliko želite da primate duhovnu hranu Božije Reči u vidu elektronskog dopisa, unesite u dole navedena polja svoje ime i e-mail adresu i kliknite na polje „prijavi se“.

Avgust 2017

Proročka reč (1)

Milenko Isakov „I imamo najpouzdaniju proročku reč, i dobro činite što pazite na nju, kao na videlo koje svetli u tamnom mestu, dokle dan ne osvane i danica se ne rodi u srcima vašim.” (2.Petrova 1:19) Proročka reč o kojoj ovde Petar govori odnosi se na reči svih starozavetnih proroka

Pročitaj više »

Ispitivati sebe

Milenko Isakov „Sami sebe okušajte jeste li u veri. Sami sebe ogledajte.” (2.Kor.13:5) Svi koji su rođeni od Duha poseduju novu duhovnu prirodu od Boga koja ne može grešiti (1.Jov.3:9). Sveti Duh ne može da pogreši! Međutim, on je dobio prebivalište u našem smrtnom telu u kojem nema dobra (Rim.7:18).

Pročitaj više »

Duh častoljublja

Milenko Isakov „Kako vi možete verovati kada primate slavu jedan od drugoga, a slave koja je od jedinoga Boga ne tražite?“ (Jovan 5:44) Ovo pitanje Isus je postavio religioznim Jevrejima koji su smatrali da striktno poštuju Božiji zakon i da su pravedni pred Bogom. Smatrali su sebe izabranim Božijim narodom.

Pročitaj više »

Bog mrzi dvoličnost

Milenko Isakov „…onda poče najpre govoriti učenicima svojim: čuvajte se kvasca farisejskog koji je licemerje” (Luka 12:1) Licemerstvo ili dvoličnost je greh koji je Isus najviše osuđivao. Dvoličnost možemo definisati kao izopačenu osobinu pri kojoj se čovek od spolja prikazuje u boljem svetlu nego što je to njegova unutrašnja realnost. Svi ljudi

Pročitaj više »