Veličaj Gospoda

„Slaviću ime Božije u pesmi, veličaću Ga u hvali“. Tako kaže Reč Gospodnja u Psalmu 69:30. Dvadeset pesama ovog albuma su rezultat želje dve porodice da veličaju Boga u hvali, a svrha toga je da još mnoge duše budu potaknute da zajedno sa nama veličaju Božije ime.

Vokali: Simon i Dragica Đemrovski, Jovan, Milenko i Pavle Isakov
Klavir: Milenko Isakov