Sedmične poruke

„Sedmične poruke“ su kratke poruke iz Božije Reči koje se postavljaju na stranicu jednom nedeljno. Njihov autor je Milenko Isakov. Ukoliko želite da primate duhovnu hranu Božije Reči u vidu elektronskog dopisa, unesite u dole navedena polja svoje ime i e-mail adresu i kliknite na polje „prijavi se“.

Mart 2020

Zavese Šatora

Zac Poonen(Preveo Milenko Isakov) “Napravi zavesu od ljubičaste, skerletne i tamno crvene tkanine, i finog lana, i na njoj izvezi heruvime umetničkom veštinom„ (2.Mojsijeva 26:31) Šator Prebivališta imao je četiri zavese. U sâmoj unutrašnjosti zavese su bile od finog lana na kojima su bili izvezeni heruvimi, simbolišući lepotu Hristove pravednosti.

Pročitaj više »

Šator i njegove daske

Zac Poonen (Preveo Milenko Isakov) “Za šator uzećeš daske od drveta bagremova koje će se uspravno nemestiti.„ (2.Mojsijeva 26:15) Šator Prebivališta opisan je u 26:1-27. Bio je izrađen od jeftinih bagremovih dasaka koje su bile obložene zlatom. Ovo simboliše Isusa koji je bio u isto vreme Bog (zlato) i Čovek

Pročitaj više »

Delovi Šatora (2)

Zac Poonen(Preveo Milenko Isakov) “Podigni Prebivalište prema nacrtu koji ti je pokazan na gori.„ (2.Mojsijeva 26:30) Šator je imao dvorište koje je bilo dužine oko 45 metara i širine oko 23 metra. Ono je bilo vrlo malo u poređenju sa ostatkom logora, baš kao što je crkva vrlo malo zajedništvo

Pročitaj više »

Delovi Šatora (1)

Zac Poonen (Preveo Milenko Isakov) “Neka naprave kovčeg od bagremovog drveta – dva i po lakta dug, lakat i po širok i lakat i po visok.„ (2.Mojsijeva 25:10) Zapazite po kojem redosledu je Bog dao uputstva za izgradnju šatora. Ljudska mudrost bi započela najpre spoljašnjim dimenzijama šatora, pre nego što

Pročitaj više »