Oktobar 2010

Molitva

Milenko Isakov „Hoću dakle da molitve čine ljudi na svakom mestu, podižući svete ruke bez gnjeva i premišljanja” (1.Timotiju 2:8) U Starom Zavetu ćemo primetiti više slučajeva gde su se ljudi molili Bogu sa podignutim rukama. Prilikom osvećivanja hrama, Solomun se tako molio Bogu. U 2. Knjizi Dnevnika 6:13,14 čitamo: “A beše načinio Solomun podnožje …

Molitva Read More »

Mlakost

Milenko Isakov „Tako, buduću mlak, i nisi studen ni vruć, izbljuvaću te iz usta svojih” (Otkrivenje 3:16) U drugom i trećem poglavlju knjige Otkrivenja zabeležene su poruke koje je Gospod Isus uputio crkvama u Aziji. Iako su se te crkve nalazile na relativno malom poručju sveta i moguće je da su međusobno sarađivale, Gospod se …

Mlakost Read More »

Ljudska slabost

Milenko Isakov „…jer je duh srčan, ali je telo slabo” (Matej 26:41) Božija Reč uči da se svako ljudsko biće sastoji iz tri dela: duha, duše i tela. Molitva apostola Pavla za hrišćane iz Soluna bila je da se njihovo kompletno biće (duh, duša i telo) sačuva bez krivice za ponovni dolazak Gospoda Isusa Hrista …

Ljudska slabost Read More »

Poniznost

Milenko Isakov „…i rodi sina svojega prvenca, i povi ga, i metnu ga u jasli; jer im ne beše mesta u gostionici” (Luka 2:7) Ovako se desilo rođenje najvećeg čoveka koji je hodao zemljom. Izrael je bio pod okupacijom rimskog carstva. Rimski cezar Avgust je izdao zapovest da se izvrši popis stanovništva i ljudi su …

Poniznost Read More »