Sedmične poruke

„Sedmične poruke“ su kratke poruke iz Božije Reči koje se postavljaju na stranicu jednom nedeljno. Njihov autor je Milenko Isakov. Ukoliko želite da primate duhovnu hranu Božije Reči u vidu elektronskog dopisa, unesite u dole navedena polja svoje ime i e-mail adresu i kliknite na polje „prijavi se“.

Mart 2014

Sestre za preporuku

Milenko Isakov „Preporučujem vam, pak Fivu, sestru našu, koja je sluškinja kod crkve u Kenhreji…” (Rimljanima 16:1) Vrlo je ohrabrujuće za svaku sestru u Gospodu da pročita ovaj stih. Apostol Pavle preporučuje vernicima u Rimu sestru Fivu i javno daje pohvalno svedočanstvo o njoj. Mi dobro razumemo kako funkcionišu preporuke

Pročitaj više »

Sila Božije prisutnosti

Milenko Isakov „A kad sutradan rano ustaše, gle, opet Dagon ležaše ničice na zemlji pred kovčegom Gospodnjim, a glava Dagonu i obe ruke odsečene bijahu na pragu…” (1.Samuilova 5:4) Kada je Samuilo kao dečak služio Gospodu pred sveštenikom Ilijem, Bog mu se javio. Samuilo je dobio strašnu objavu Božije osude

Pročitaj više »

Dve strane Božijeg poziva

Milenko Isakov „Veran je Bog koji vas pozva u zajednicu sina svojega Isusa Hrista, Gospoda našega” (1.Korinćanima 1:9) “I reče im: idite po svemu svetu i propovedajte Evanđelje svakom stvorenju” (Marko 16:15) Kada je Pavle pisao Solunjanima rekao im je kakvi su apostoli bili prema njima. 1.Sol.2:10-12 kaže: “Vi ste svedoci

Pročitaj više »

Bog daje napredak

Milenko Isakov „Ovako veli Gospod, izbavitelj tvoj, svetac Izrailjev: ja sam Gospod Bog tvoj koji te učim da bi napredovao, vodim te putem kojim treba da ideš.” (Isaija 48:17) Svaki čovek želi sebi uspeh. Svi se dobro osećamo kada uspešno završimo neki posao. To se odnosi na đake koji uspešno

Pročitaj više »