Sedmične poruke

„Sedmične poruke“ su kratke poruke iz Božije Reči koje se postavljaju na stranicu jednom nedeljno. Njihov autor je Milenko Isakov. Ukoliko želite da primate duhovnu hranu Božije Reči u vidu elektronskog dopisa, unesite u dole navedena polja svoje ime i e-mail adresu i kliknite na polje „prijavi se“.

Mart 2022

Samuilov neuspeh u ulozi oca (1)

Zac Poonen(preveo Milenko Isakov) „Kada je Samuilo ostareo, postavio je svoje sinove za sudije nad Izraelom.“ (1.Samuilova 8:1) U poglavlju 7:15-17 čitamo da je Samuilo godišnje obilazio Vetilj, Galgal i Mispu i sudio Izraelcima u tim mestima. Međutim, on je toliko mnogo putovao da nije imao puno vremena za svoju

Pročitaj više »

Samuilo kao prorok (2)

Zac Poonen(preveo Milenko Isakov) „Kad je kovčeg Gospodnjeg saveza došao u taborsav Izrael povika gromkim glasom,tako da se zemlja potresla.“ (1.Samuilova 4:5) U 1.Sam.4:3 čitamo o vremenu kada su se Izraelci borili protiv Filisteja i bili poraženi. Starešine su se pitale: „Zašto je Gospod dozvolio da budemo poraženi danas? Mora

Pročitaj više »

Samuilo kao prorok (1)

Zac Poonen(preveo Milenko Isakov) „Sav je Izrael, od Dana do Virsaveje, znao da je Samuilo postavljen za proroka Gospodnjeg.“ (1.Samuilova 3:20) U 1.Sam.3:19 nalazi se predivan stih i veliki izazov za sve koji služe Reč: „Samuilo je rastao i Gospod nije dopustio da nijedna njegova reč padne na zemlju.“ Nije

Pročitaj više »

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: