Opet krenimo

Dok čitamo i razmišljamo o svemu što se dešavalo u prošlosti, primećujemo da je Božiji narod imao periode uspona i padova. Postojale su godine kada je Izrailj tražio Gospoda i živeo u poslušnosti Njegovoj Reči, kada je sve prosperiralo i kada se Bog divno proslavljao. Međutim, Božiji narod je često zaboravljao na svog Stvoritelja i odavao se taštim, prolaznim stvarima. Postojali su čak trenuci kada su pominjali da je Bog odbrana njihova i da je Višnji izbavitelj njihov, a to zapravo nije bilo ništa više osim laskanja i laži, jer njihova srca nisu bila verna Njemu (Psalam 78:35-37).

Ali, BOG je uvek bio veran! Jednako je slao glasnike, jer Mu je bilo žao svog naroda! (2.Dnevnika 36:15). Čak i kada su zbog ogromnog odmetništva bili odvedeni kao roblje u Vavilon, Bog je imao obećanja za njih! (3.Mojsijeva 26:40-42).

Moja velika želja je da vam sadržaj ovog CD-a osvetli Hristovu slavu! Neka vas ove duhovne pesme podsete da je BOG suvereni gospodar i da je sve pod Njegovom kontrolom. A On je jako zainteresovan za nas i naše živote! On žarko želi da ima zajednicu sa nama! Kao što je nekada obećao Jeremiji, Bog i nama danas govori: “ZOVI ME i odazvaću ti se i kazaću ti velike i tajne stvari, za koje ne znaš“ (Jer. 33:3).

Božijem narodu danas treba probuđenje! Mi trebamo Božije lice. Božijem narodu treba ponovo prva ljubav! Božijem narodu treba ISUS! Bog je u svom Sinu spremio mnogo uzvišenija i divnija dela za nas kao pojedince, porodice i skupštine, nego u kojima mi trenutno hodamo.

Zašto bi se zadovoljili trenutnim stanjem? Zašto da živimo bezidejan i mlak život kada nam je dostupno sve što je potrebno za divan i uzbudljiv život – život u izobilju! Zašto da stojimo u mestu? Zašto da budemo sami?

Uzdajući se u Hrista, OPET KRENIMO…

Kontakt:
Milenko Isakov
milenko.isakov@gmail.com