Sedmične poruke

„Sedmične poruke“ su kratke poruke iz Božije Reči koje se postavljaju na stranicu jednom nedeljno. Njihov autor je Milenko Isakov. Ukoliko želite da primate duhovnu hranu Božije Reči u vidu elektronskog dopisa, unesite u dole navedena polja svoje ime i e-mail adresu i kliknite na polje „prijavi se“.

Maj 2020

Odeća Prvosveštenika (2)

Zac Poonen(Preveo Milenko Isakov) “Načiniše pločicu od čistoga zlata i napisaše na nju kao što se na pečatima urezuje: ‘Svetost Gospodu’.„ (2.Mojsijeva 39:30) Prvosveštenik je takođe trebao da nosi zlatnu pločicu na svom čelu (koja je bila povezana sa njegovim turbanom) na kojoj su bile ugravirane sledeće reči: „SVETOST GOSPODU“.

Pročitaj više »

Odeća Prvosveštenika (1)

Zac Poonen(Preveo Milenko Isakov) “…i načiniše svete haljine Aronu, kao što beše zapovedio Gospod Mojsiju.„ (2.Mojsijeva 39:1) Prvosveštenik Aron simboliše našeg Prvosveštenika Isusa. Njegova odeća se sastojala iz tri dela. Najpre, tunika načinjena od finog belog platna koja simboliše Hristovu pravednost. Preko tunike je trebao da nosi plavu haljinu, sa

Pročitaj više »

Zlatni kovčeg zaveta

Zac Poonen(Preveo Milenko Isakov) “Oni neka naprave kovčeg od bagremovog drveta; dva i po lakta dug, lakat i po širok i lakat i po visok„ (2.Mojsijeva 25:10) U svetinji nad svetinjama nalazio se zlatni kovčeg sa sedištem milosti kao poklopcem na njemu. Kovčeg zaveta i sedište milosti su slika Hrista

Pročitaj više »

Zavesa – put u Svetinju nad svetinjama

Zac Poonen(Preveo Milenko Isakov) “…Zavesa će vam deliti Svetinju od Svetinje nad svetinjama.„ (2.Mojsijeva 26:33) Prebivalište (dvorište, svetinja i svetinja nad svetinjama) bio je ilustracija čoveka – tela, duše i duha (1.Sol.5:23). Reč Božija je poput mača koji razdvaja dušu i duh (Jevr.4:12). Kada čitamo Božiju Reč, ona najpre ulazi

Pročitaj više »