Sedmične poruke

„Sedmične poruke“ su kratke poruke iz Božije Reči koje se postavljaju na stranicu jednom nedeljno. Njihov autor je Milenko Isakov. Ukoliko želite da primate duhovnu hranu Božije Reči u vidu elektronskog dopisa, unesite u dole navedena polja svoje ime i e-mail adresu i kliknite na polje „prijavi se“.

Oktobar 2012

Vera, molitva i svetost

Milenko Isakov „…pa otvoriše dare svoje i darivaše ga: zlatom, tamjanom i smirnom” (Matej 2:11) Isus se rodio u Vitelejemu za vreme cara Iroda. Biblija govori o tome kako su mudraci sa istoka videvši Njegovu zvezdu došli u Jerusalim i raspitivali se gde je judejski car koji se rodio. Glavari

Pročitaj više »

Licemerstvo

Milenko Isakov „…onda poče najpre govoriti učenicima svojim: čuvajte se kvasca farisejskog koji je licemerje” (Luka 12:1) Licemerstvo je greh koji je Isus najviše osuđivao. Licemerstvo možemo definisati kao jednu izopačenu osobinu pri kojoj se čovek od spolja prikazuje u boljem svetlu nego što je to njegova unutrašnja realnost. Svi ljudi imaju

Pročitaj više »

Strah Gospodnji

Milenko Isakov „Imajući dakle ovakva obećanja, o ljubazni, da očistimo sebe od svake poganštine tela i duha nastavljajući svoje posvećenje u strahu pred Bogom” (2.Korinćanima 7:1) Danas želim da razmišljamo o strahu Gospodnjem. Biblija govori o tome kako će u poslednjim danima ljudi odstupiti od vere slušajući lažne duhove i nauke

Pročitaj više »

Disciplina po pitanju našeg vremena (2)

Milenko Isakov „…i ubrus koji beše na glavi Njegovoj ne s haljinama da leži, nego osobito savit na jednom mestu.” (Jovan 20:7) Danas ćemo završiti naše proučavanje disciplinovanog hrišćanskog života. Prošli put smo videli kako je Gospod Isus bio apsolutno poslušan Bogu u korišćenju svog vremena. Videli smo da je uvek živeo

Pročitaj više »

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: