Sedmične poruke

„Sedmične poruke“ su kratke poruke iz Božije Reči koje se postavljaju na stranicu jednom nedeljno. Njihov autor je Milenko Isakov. Ukoliko želite da primate duhovnu hranu Božije Reči u vidu elektronskog dopisa, unesite u dole navedena polja svoje ime i e-mail adresu i kliknite na polje „prijavi se“.

Januar 2013

Svi smo jako grešni

Milenko Isakov “Šta dakle? Jesmo li bolji od njih? Nipošto! Jer gore dokazasmo da su i Jevreji i Grci svi pod grehom…” (Rimljanima 3:9) Jedini čovek koji je hodao zemljom, a nije bio grešan jeste Isus Hrist. On je u svemu savršeno izvršio Božiju volju i nikada nije pogrešio. Svi

Pročitaj više »

Ne zaboravljati dobra koja nam je Bog učinio

Milenko Isakov “Blagosiljaj, dušo moja, Gospoda, i ne zaboravljaj nijednoga dobra što ti je učinio” (Psalam 102:2) Pre dve sedmice smo razmišljali o tome kako Bog želi da u ovoj godini živimo sa mnogo više zahvalnosti. Apostol Pavle je pisao da će poslednji dani biti karakteristični po tome što će

Pročitaj više »

Bez vere je nemoguće ugoditi Bogu

Milenko Isakov “A bez vere nije moguće ugoditi Bogu; jer koji hoće da dođe k Bogu, valja da veruje da ima Bog i da plaća onima koji Ga traže” (Jevrejima 11:6) Svi mi imamo mnogo više intelektualnog poznanja o Bogu nego ličnog iskustva poznavanja Očevog srca ljubavi za nas. Živimo u

Pročitaj više »

Više zahvalnosti, manje nezadovoljstva

Milenko Isakov “A mi smo dužni svagda zahvaljivati Bogu za vas, braćo ljubazna Gospodu, što vas je Bog od početka izabrao za spasenje u svetinji Duha i veri istine” (2.Solunjanima 2:13) Pošto smo ušli u novu godinu, dobro je da pogledamo vreme koje je ostalo iza nas i da zamolimo

Pročitaj više »