April 2015

Čist život

Milenko Isakov   “Ali dajite milostinju od onoga što je unutra; i gle, sve će vam biti čisto.” (Luka 11:41) Prošli put smo započeli sa razmišljanjem o čistoti srca koju Bog želi da nam dâ. Videli smo da smo rođeni kao prljavi grešnici, ali da nas je Gospod Isus svojom žrtvom osvetio i učinio pravednicima …

Čist život Read More »

Čistota srca

Milenko Isakov   “Fariseju slepi! Očisti najpre iznutra čašu i zdelu da budu i spolja čiste.” (Matej 23:26) Svi koji smo potomci Adama i Eve, rođeni smo sa prirodom koja ima tendenciju ka grehu i prljavštini. To mnogi stihovi Pisma potvrđuju. U Psalmu 51:5 David kaže: “Gle, u bezakonju rodih se, i u grehu zatrudni moja mati …

Čistota srca Read More »

Slava Božijeg glasa

Milenko Isakov   “I Gospod će pustiti da se čuje slava glasa Njegovog…” (Isaija 30:30) Danas ćemo završiti proučavanje teme koju smo započeli pre četiri sedmice. Razmišljali smo o Božijoj slavi i videli smo slavu Božije svetosti, slavu Božijeg imena, slavu Božijih dela i slavu Božije sile. Ovog puta ćemo se usmeriti na slavu Božijeg …

Slava Božijeg glasa Read More »

Slava Božije sile

Milenko Isakov “…jačajući svakom snagom po sili slave Njegove, i u svakom trpljenju i dugom podnošenju s radošću” (Kološanima 1:11) Opet nastavljamo sa proučavanjem Božije slave. Najpre smo razgledali slavu Božije svetosti, zatim slavu Božijeg imena, a prošli put smo videli slavu Božijih dela. Danas želimo da pogledamo slavu Božije sile. Najpre ćemo razmatrati slavu …

Slava Božije sile Read More »