Sedmične poruke

„Sedmične poruke“ su kratke poruke iz Božije Reči koje se postavljaju na stranicu jednom nedeljno. Njihov autor je Milenko Isakov. Ukoliko želite da primate duhovnu hranu Božije Reči u vidu elektronskog dopisa, unesite u dole navedena polja svoje ime i e-mail adresu i kliknite na polje „prijavi se“.

Septembar 2010

Odbacivanje

Milenko Isakov „…da odbacimo svako breme i greh koji je za nas prionuo, i da s strpljenjem trčimo u bitku koja nam je određena.” (Jevrejima 12:1) Živimo u vreme velike netolerantnosti među ljudima. Božija Reč je prorekla da će u poslednje dane nastati vremena teška, jer će ljudi postati samoživi,

Pročitaj više »

Davanje našeg tela u žrtvu Bogu

Milenko Isakov „Molim vas dakle, braćo, milosti Božije radi, da date telesa svoja u žrtvu živu, svetu, ugodnu Bogu; to da bude vaše duhovno bogomoljstvo.” (Rimljanima 12:1) U poslanici Rimljanima primećujemo sistematski pregled savršenog Božijeg plana za spasenje ljudi. Apostol Pavle je hronološkim redom objasnio kako je Evanđelje Hristovo sila

Pročitaj više »

Prioritet Božijeg Carstva

Milenko Isakov „Nego ištite najpre Carstva Božijega i pravde njegove, i ovo će vam se sve dodati.” (Matej 6:33) Ovo su reči Gospoda Isusa Hrista. On je rekao da naša prvenstvena okupacija treba da bude traženje Božijeg Carstva. Isus je objavio da Bog vrlo dobro zna našu potrebu za hranom,

Pročitaj više »

Sila Božije prisutnosti

Milenko Isakov „A kad sutradan rano ustaše, gle, opet Dagon ležaše ničice na zemlji pred kovčegom Gospodnjim, a glava Dagonu i obe ruke odsečene bijahu na pragu…” (1.Samuilova 5:4) Kada je Samuilo kao dečak služio Gospodu pred sveštenikom Ilijem, Bog mu se javio. Samuilo je dobio strašnu objavu Božije osude

Pročitaj više »

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: