Septembar 2010

Odbacivanje

Milenko Isakov „…da odbacimo svako breme i greh koji je za nas prionuo, i da s strpljenjem trčimo u bitku koja nam je određena.” (Jevrejima 12:1) Živimo u vreme velike netolerantnosti među ljudima. Božija Reč je prorekla da će u poslednje dane nastati vremena teška, jer će ljudi postati samoživi, srebroljupci, hvališe, ponositi… (2.Tim.3:1-5). Jedna …

Odbacivanje Read More »

Davanje našeg tela u žrtvu Bogu

Milenko Isakov „Molim vas dakle, braćo, milosti Božije radi, da date telesa svoja u žrtvu živu, svetu, ugodnu Bogu; to da bude vaše duhovno bogomoljstvo.” (Rimljanima 12:1) U poslanici Rimljanima primećujemo sistematski pregled savršenog Božijeg plana za spasenje ljudi. Apostol Pavle je hronološkim redom objasnio kako je Evanđelje Hristovo sila Božija na spasenje svakome ko …

Davanje našeg tela u žrtvu Bogu Read More »

Sila Božije prisutnosti

Milenko Isakov „A kad sutradan rano ustaše, gle, opet Dagon ležaše ničice na zemlji pred kovčegom Gospodnjim, a glava Dagonu i obe ruke odsečene bijahu na pragu…” (1.Samuilova 5:4) Kada je Samuilo kao dečak služio Gospodu pred sveštenikom Ilijem, Bog mu se javio. Samuilo je dobio strašnu objavu Božije osude Ilijevog doma zbog nevaljalstva njegovih …

Sila Božije prisutnosti Read More »