Sedmične poruke

„Sedmične poruke“ su kratke poruke iz Božije Reči koje se postavljaju na stranicu jednom nedeljno. Njihov autor je Milenko Isakov. Ukoliko želite da primate duhovnu hranu Božije Reči u vidu elektronskog dopisa, unesite u dole navedena polja svoje ime i e-mail adresu i kliknite na polje „prijavi se“.

Avgust 2021

Isus Navin – vođa (3)

Zac Poonen(preveo Milenko Isakov) „Kada je bio blizu Jerihona, Isus Navin diže pogled i vide kako pred njim stoji čovek sa isukanim mačem u ruci.„ (Isus Navin 5:13) Nakon što su prešli Jordan, Isus Navin je rekao: „Sada smo prešli u Hanan, ali ne žurimo u bitku! Hajde najpre da

Pročitaj više »

Isus Navin – vođa (2)

Zac Poonen(preveo Milenko Isakov) „Isus Navin reče Izraelcima: ‘Dođite da čujete reči Gospoda, vašega Boga!’„ (Isus Navin 3:9) Zašto je Bog izabrao Isusa Navina? Postojali su određeni kvaliteti u njegovom životu koje je Bog video – posebno vera da će mu Bog pomoći da savlada Hananske divove. Kada je Bog

Pročitaj više »

Isus Navin – vođa (1)

Zac Poonen(preveo Milenko Isakov) „Danas ću početi da te uzvisujem pred očima celog Izraela, da znaju da sam s tobom kao što sam bio s Mojsijem.„ (Isus Navin 3:7) U trećem poglavlju čitamo kako su Izraelci prešli Jordan. Gospod je rekao Isusu Navinu (stih 7): „Danas te počinjem uzvišavati pred

Pročitaj više »

Rava

Zac Poonen(preveo Milenko Isakov) „I oni otidoše i dođoše u kuću jednoj kurvi, kojoj beše ime Rava, i počinuše onde.„ (Isus Navin 2:1) U drugom poglavlju knjige Isusa Navina vidimo Božiju brigu za prostitutku u neznabožačkoj zemlji. Isus je brinuo za duše prostitutki Njegovog vremena. Ovde vidimo istu brigu u

Pročitaj više »

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: