Novembar 2013

Šta znači biti mudar?

Milenko Isakov „Gospod daje mudrost, iz Njegovih usta dolazi znanje i razum.” (Priče 2:6) Iako je imao izrazite intelektualne sposobnosti pošto je odrastao kod Gamaliilovih nogu (koji je bio najistaknutiji učitelj zakona tog vremena), apostol Pavle kaže da nije došao u Korint da propoveda Evanđelje komplikovanim premudrim rečima (1.Kor.2:1) i da njegovo poučenje i propovedanje u Korintu …

Šta znači biti mudar? Read More »

Ne brinite se!

Milenko Isakov “Ne brinite se ni za što, nego u svemu molitvom i moljenjem i zahvaljivanjem da se javljaju Bogu iskanja vaša.” (Filibljanima 4:6) Ovo je snažna Božija Reč i uputstvo. Ne brinite se ni za što! Međutim, to je nemoguće bez bliskog zajedništva sa Bogom. Ukoliko ne postoje molitve, moljenja i zahvaljivanje Bogu, mi …

Ne brinite se! Read More »

Živeti u ljubavi

Milenko Isakov “I živite u ljubavi, kao što je i Hristos ljubio nas, i predade sebe za nas u prilog i žrtvu Bogu na slatki miris” (Efescima 5:2) U prošloj poruci smo videli koja je glavna motivacija za služenje Bogu. Razmišljali smo o rečima apostola Jovana koji je rekao da mi volimo Boga zato što …

Živeti u ljubavi Read More »

Zašto služiti Bogu?

Milenko Isakov “Da imamo mi ljubav k Njemu, jer On najpre pokaza ljubav k nama!” (1.Jovanova 4:19) Prošle sedmice smo razmišljali o Božijoj dobroti i videli smo da nikakvo zlo koje je prisutno u svetu neće i ne može promeniti tu osobenost Božijeg karaktera. Međutim, upravo kroz zla i nepravde (koje nemaju svoj izvor u …

Zašto služiti Bogu? Read More »