Sedmične poruke

„Sedmične poruke“ su kratke poruke iz Božije Reči koje se postavljaju na stranicu jednom nedeljno. Njihov autor je Milenko Isakov. Ukoliko želite da primate duhovnu hranu Božije Reči u vidu elektronskog dopisa, unesite u dole navedena polja svoje ime i e-mail adresu i kliknite na polje „prijavi se“.

Novembar 2013

Ne proživi život uzalud!

Milenko Isakov „Ako koji od vas misli da veruje, i ne zauzdava svoj jezik, nego vara srce svoje, njegova vera je uzalud“ (Jakov 1:26) Verovatno ste doživeli situacije u životu kada ste mogli da zaključite da ste uzalud potrošili svoj trud, vreme ili novac. Možda ste jako žurili da stignete

Pročitaj više »

Šta znači biti mudar?

Milenko Isakov „Gospod daje mudrost, iz Njegovih usta dolazi znanje i razum.” (Priče 2:6) Iako je imao izrazite intelektualne sposobnosti pošto je odrastao kod Gamaliilovih nogu (koji je bio najistaknutiji učitelj zakona tog vremena), apostol Pavle kaže da nije došao u Korint da propoveda Evanđelje komplikovanim premudrim rečima (1.Kor.2:1) i da njegovo

Pročitaj više »

Ne brinite se!

Milenko Isakov „Ne brinite se ni za što, nego u svemu molitvom i moljenjem i zahvaljivanjem da se javljaju Bogu iskanja vaša.” (Filibljanima 4:6) Ovo je snažna Božija Reč i uputstvo. Ne brinite se ni za što! Međutim, to je nemoguće bez bliskog zajedništva sa Bogom. Ukoliko ne postoje molitve,

Pročitaj više »

Živeti u ljubavi

Milenko Isakov „I živite u ljubavi, kao što je i Hristos ljubio nas, i predade sebe za nas u prilog i žrtvu Bogu na slatki miris” (Efescima 5:2) U prošloj poruci smo videli koja je glavna motivacija za služenje Bogu. Razmišljali smo o rečima apostola Jovana koji je rekao da

Pročitaj više »

Zašto služiti Bogu?

Milenko Isakov „Da imamo mi ljubav k Njemu, jer On najpre pokaza ljubav k nama!” (1.Jovanova 4:19) Prošle sedmice smo razmišljali o Božijoj dobroti i videli smo da nikakvo zlo koje je prisutno u svetu neće i ne može promeniti tu osobenost Božijeg karaktera. Međutim, upravo kroz zla i nepravde

Pročitaj više »

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: