Taj krst

Smrt Gospoda Isusa Hrista jeste centralan događaj ljudske istorije. Bog je toliko voleo čovečanstvo da je dao svog sina (Jov.3:16). Njegova ljubav prema nama dostiže vrhunac u trenucima kada Isus visi na krstu i potpuno nevino plaća kaznu koju smo mi zaslužili. On je želeo da pretrpi krst umesto radosti koja mu je bila određena. Nije mario za svoju sramotu. (Jevr.12:2).

Gospod Isus je izbrisao i uklonio tu optužnicu koja je bila usmerena protiv nas tako što ju je prikovao na krst (Kol.2:14). Ova činjenica je dovoljan razlog svim Njegovim istinskim sledbenicima da uzdižu i slave Njegovu ljubav koja se tako moćno pokazala na krstu. Hristov krst je predmet njihovog hvalisanja (Gal.6:14).

Iako poruka krsta za mnoge predstavlja samo ludost pošto žele da ostanu u svojim gresima, Hrišćani znaju da je njima ta ista poruka o Hristovom krstu Božija sila na spasenje! (1.Kor.1:18)

Bog je potakao malu grupu Hristovih sledbenika da nasnimaju duhovne pesme koje opisuju i slave taj događaj na Golgoti. Hristov krst je naša radost i slava zato što znamo da smo Njegovom smrću iskupljeni od naših greha. Taj krst je zauvek naša pesma, zato što znamo da smrt na krstu nije mogla da Ga zaustavi, te smo Njegovim vaskrsenjem opravdani pred Bogom. Aliluja!

Da li je Hristov krst i tvoja pesma?