Oktobar 2019

Život Josifa (2)

Zac Poonen(Preveo Milenko Isakov) “Ali Gospod beše sa Josifom…” (1. Mojsijeva 39:21) Poglavlje 38 predstavlja blago skretanje od Josifove priče. Tu čitamo kako je Juda učinio preljubu sa svojom snahom, Tamarom, i kako je Tamara rodila blizance (38:29,30). Interesantna stvar ovde jeste da je kroz jednog od tih blizanaca – Faresa – rođena Marija, Isusova …

Život Josifa (2) Read More »

Život Josifa (1)

Zac Poonen(Preveo Milenko Isakov) “Hajde da ga prodamo ovim Ismailjcima, pa da ne dižemo ruke na njega, jer nam je brat, naše je telo…”” (1. Mojsijeva 37:27) Hajde da pogledamo sada Josifov život. On je bio jedanaesti od dvanaest Jakovljevih sinova. Vidimo ovde da Jakov pravi istu grešku kao i njegov otac pre njega. On …

Život Josifa (1) Read More »

Život Jakova (2)

Zac Poonen(Preveo Milenko Isakov) “Tada mu reče: više se nećeš zvati Jakov, nego Izrael, jer si se junački borio i s Bogom i s ljudima, i preovladao si.” (1. Mojsijeva 32:28) Bog nije ostavio Jakova. On je bio rešen da slomi Jakova da bi ga blagoslovio. Ali, kako Bog to čini? On dozvoljava Jakovu da …

Život Jakova (2) Read More »

Život Jakova (1)

Zac Poonen(Preveo Milenko Isakov) “I dođe na jedno mesto i onde zanoći, jer sunce beše zašlo; i uze kamen na onom mestu i metnu ga sebi pod glavu, i zaspa na onom mestu.” (1. Mojsijeva 28:11) U poglavlju 28 čitamo kako je Jakov otišao iz svog doma. Rebeka ga je poslala kod svog brata Lavana …

Život Jakova (1) Read More »