Jun 2018

Ponos (2)

Milenko Isakov “Gospod suproti se ponositima, a poniženima daje blagodat”” (Jakov 4:6) Danas nastavljamo gde smo stali prošle sedmice. Videli smo da je Sotona začetnik ponosa, da je ponos greh koji Bog mrzi i da je put ponosa put u propast. Međutim, Bog poziva ljude da odbace svoj ponos i da se vrate Njemu. U …

Ponos (2) Read More »

Ponos (1)

Milenko Isakov “Gospod suproti se ponositima, a poniženima daje blagodat”” (Jakov 4:6) Postoje lako uočljivi gresi koje čak i nevernici smatraju grehom. Međutim, postoje i lukaviji, teže uočljivi gresi koji su sakriveni duboko u srcu čoveka. Kada je apostol Pavle pisao Korinćanima o toj slavnoj novozavetnoj istini da su oni Božija deca i sinovi, on …

Ponos (1) Read More »

Zahvalni i zadovoljni (2)

Milenko Isakov „Ne budite srebroljupci, nego budite zadovoljni onim što imate“ (Jevrejima 13:5) Prošli put smo započeli sa ovom temom i posmatrali smo stihove iz Fil.4 gde apostol Pavle kaže da je naučio da bude zadovoljan u svim okolnostima. Videli smo da Gospod želi da svakodnevno učimo da budemo zadovoljni i zahvalni. Danas ćemo nastaviti …

Zahvalni i zadovoljni (2) Read More »