Sedmične poruke

„Sedmične poruke“ su kratke poruke iz Božije Reči koje se postavljaju na stranicu jednom nedeljno. Njihov autor je Milenko Isakov. Ukoliko želite da primate duhovnu hranu Božije Reči u vidu elektronskog dopisa, unesite u dole navedena polja svoje ime i e-mail adresu i kliknite na polje „prijavi se“.

Avgust 2018

Živite u Hristu (2)

Milenko Isakov „Budući da ste prihvatili Hrista Isusa, živite u Njemu, ukorenjeni i nazidani na Njemu i učvršćeni u veri, kako ste poučeni, obilno zahvaljujući.” (Kološanima 2:6) Prošli put smo videli da je Božija volja ne samo da prihvatimo Isusa Hrista, nego i da ostajemo (živimo) u Njemu! Naš uvodni stih

Pročitaj više »

Živite u Hristu (1)

Milenko Isakov „Budući da ste prihvatili Hrista Isusa, živite u Njemu, ukorenjeni i nazidani na Njemu i učvršćeni u veri, kako ste poučeni, obilno zahvaljujući.” (Kološanima 2:6) Biblija kaže da je Bog nama koji smo prihvatili Isusa Hrista dao pravo da postanemo Njegova deca (Jovan 1:12). Bog je poslao Jovana

Pročitaj više »

Razmišljajte o Hristu

Milenko Isakov „Razmišljajte o Njemu (Isusu) koji je podneo toliko suprotstavljanje grešnika, da ne malakšete i ne klonete duhom.“ (Jevrejima 12:3 – SSP) Prošli put smo videli da uzrok naše klonulosti jeste breme koje nosimo ili greh koji nas zapliće. Način da budemo oslobođeni od toga jeste da gledamo na

Pročitaj više »

Ne klonuti duhom

Milenko Isakov „Razmišljajte o Njemu (Isusu) koji je podneo toliko suprotstavljanje grešnika, da ne malakšete i ne klonete duhom.“ (Jevrejima 12:3 – SSP) Hrišćanski život je upoređen sa trkom u Bibliji. U 1.Kor.9 Pavle opisuje trkače koji se uzdržavaju od svega da bi osvojili neku prolaznu nagradu. Takmičar koji želi

Pročitaj više »