Avgust 2018

Živite u Hristu (2)

Milenko Isakov “Budući da ste prihvatili Hrista Isusa, živite u Njemu, ukorenjeni i nazidani na Njemu i učvršćeni u veri, kako ste poučeni, obilno zahvaljujući.” (Kološanima 2:6) Prošli put smo videli da je Božija volja ne samo da prihvatimo Isusa Hrista, nego i da ostajemo (živimo) u Njemu! Naš uvodni stih objašnjava kako treba živeti u …

Živite u Hristu (2) Read More »

Živite u Hristu (1)

Milenko Isakov “Budući da ste prihvatili Hrista Isusa, živite u Njemu, ukorenjeni i nazidani na Njemu i učvršćeni u veri, kako ste poučeni, obilno zahvaljujući.” (Kološanima 2:6) Biblija kaže da je Bog nama koji smo prihvatili Isusa Hrista dao pravo da postanemo Njegova deca (Jovan 1:12). Bog je poslao Jovana Krstitelja, kao preteču Isusa Hrista. …

Živite u Hristu (1) Read More »

Razmišljajte o Hristu

Milenko Isakov “Razmišljajte o Njemu (Isusu) koji je podneo toliko suprotstavljanje grešnika, da ne malakšete i ne klonete duhom.” (Jevrejima 12:3 – SSP) Prošli put smo videli da uzrok naše klonulosti jeste breme koje nosimo ili greh koji nas zapliće. Način da budemo oslobođeni od toga jeste da gledamo na Isusa Hrista i da razmišljamo …

Razmišljajte o Hristu Read More »

Ne klonuti duhom

Milenko Isakov “Razmišljajte o Njemu (Isusu) koji je podneo toliko suprotstavljanje grešnika, da ne malakšete i ne klonete duhom.” (Jevrejima 12:3 – SSP) Hrišćanski život je upoređen sa trkom u Bibliji. U 1.Kor.9 Pavle opisuje trkače koji se uzdržavaju od svega da bi osvojili neku prolaznu nagradu. Takmičar koji želi da pobeđuje potpuno je posvetio …

Ne klonuti duhom Read More »