Jul 2013

Obeležja kultizma (3)

Milenko Isakov “A onome koji ne radi, a veruje u Onoga koji opravdava bezbožnika, njegova vera se uračunava u pravednost” (Rimljanima 4:5) Danas nastavljamo sa izučavanjem naše započete teme o obeležjima kultizma. Prošli put smo videli da se kultizam ogleda u isključivom zajedništvu sa istomišljenicima grupe. Videli smo da biti kultističan znači ne vrednovati zajedništvo …

Obeležja kultizma (3) Read More »

Obeležja kultizma (2)

Milenko Isakov “…da biste mogli razumeti sa svim svetima šta je širina i dužina i dubina i visina, i poznati pretežniju od razuma ljubav Hristovu, da se ispunite svakom puninom Božijom.” (Efescima 3:18,19) Prošli put smo započeli da razmišljamo o tome šta karakteriše kultove i videli smo da je moguće da vernik ne bude deo …

Obeležja kultizma (2) Read More »

Obeležja kultizma (1)

Milenko Isakov “I između vas samih postaće ljudi koji će govoriti izvrnutu nauku da odvraćaju učenike za sobom.” (Dela 20:30) Ovo je rekao apostol Pavle starešinama iz Efesa sa kojima je proveo pune tri godine učeći ih i propovedajući Hristovo Evanđelje. On je znao da će nakon njegovog odlaska iz Efesa doći ljudi sasvim izopačenog …

Obeležja kultizma (1) Read More »

Sve proveravajte

Milenko Isakov “A sve kušajući dobro držite” (1.Solunjanima 5:20) Verovatno smo svi nekada doživeli prevaru od drugih ljudi. Pre nekoliko meseci sam kupio alat koji je, kasnije se ispostavilo, bio potpuno neispravan, iako je prodavan kao nova roba. Trgovac me je prevario! To se mnogima dešava. Vrlo je loš osećaj kada postanemo svesni da nas …

Sve proveravajte Read More »