Lepota umesto pepela

Isaija je prorokovao da će Hrist kada dođe osloboditi narod od robovanja. Čovek nije vezan samo od strane Đavola nego takođe svojom samoživošću. Hrist je došao da nas oslobodi i od jednog i od drugog. Pepeo je simbol samoživosti, prikazujući njegovu ružnoću i beskorisnost. Hrist nudi i želi da nam dâ lepotu Njegovog ličnog života u zamenu za pepeo naše samoživosti.

Redni brojNaziv člankaAutor
1Ova knjiga i tiZac Poonen
2Pokvarenost sebičnog životaZac Poonen
3Biti slomljenZac Poonen
4Biti ispražnjenZac Poonen
5Lepota Hristovog života (1)Zac Poonen
6Lepota Hristovog života (2)Zac Poonen