Sedmične poruke

„Sedmične poruke“ su kratke poruke iz Božije Reči koje se postavljaju na stranicu jednom nedeljno. Njihov autor je Milenko Isakov. Ukoliko želite da primate duhovnu hranu Božije Reči u vidu elektronskog dopisa, unesite u dole navedena polja svoje ime i e-mail adresu i kliknite na polje „prijavi se“.

Decembar 2021

Samson i njegov pad (2)

Zac Poonen(preveo Milenko Isakov) „Ona viknu: ‘Samsone, evo Filistejaca na tebe!’On se trže iz sna i pomisli: ‘Izvući ću se kao i ranije i osloboditi se.’Ali nije znao da ga je Gospod ostavio.“ (Sudije 16:20) Samson je na kraju položio svoju glavu u Dalilino krilo i otkrio joj tajnu svoje

Pročitaj više »

Samson i njegov pad (1)

Zac Poonen(preveo Milenko Isakov) „Žena rodi dečaka i dade mu ime Samson.Dečak je rastao i Gospod ga je blagoslovio.“ (Sudije 13:24) Samson je bio 13.sudija. U 13.poglavlju čitamo o porodici čoveka po imena Manoje u kojoj nije bilo dece. Anđeo Gospodnji se jednog dana javio Manojevoj ženi i rekao joj

Pročitaj više »

Gedeon i njegova vojska (2)

Zac Poonen (preveo Milenko Isakov) „Kada je Gedeon čuo san i njegovo tumačenje, pokloni se Gospodu, pa se vrati u Izraelov tabor i viknu: ‘Ustajte! Gospod je Madijanski tabor predao u vaše ruke’!“ (Sudije 7:15) Pre nego što je Gedeon otišao u bitku Gospod mu je rekao: „Ako želiš da

Pročitaj više »

Gedeon i njegova vojska (1)

Zac Poonen (preveo Milenko Isakov) „Gospod se okrenu prema njemu i reče: ‘Pođi s tom svojom snagom i spasi Izrael od Madijanaca. Ja te šaljem’.“ (Sudije 6:14) Narednih 40 godina Izrael je imao mir (5:31). Međutim, nova generacija je počela da greši kao njeni očevi i ovog puta Gospod je

Pročitaj više »