Sedmične poruke

„Sedmične poruke“ su kratke poruke iz Božije Reči koje se postavljaju na stranicu jednom nedeljno. Njihov autor je Milenko Isakov. Ukoliko želite da primate duhovnu hranu Božije Reči u vidu elektronskog dopisa, unesite u dole navedena polja svoje ime i e-mail adresu i kliknite na polje „prijavi se“.

Decembar 2019

Izbavljenje iz Egipta

Zac Poonen(Preveo Milenko Isakov) “Gospod reče Mojsiju: još ću jedno zlo pustiti na Faraona i na Egipat, pa će vas pustiti da idete odavde.“ (2.Mojsijeva 11:1) U poglavlju 12 čitamo kako su Izraelci bili izbavljeni iz Egipta. Bog im je rekao da uzmu buket isopa i namažu oba dovratnika i

Pročitaj više »

Božiji izabrani sluga (2)

Zac Poonen(Preveo Milenko Isakov) “Isto kao što su se Janije i Jamvrije usprotivili Mojsiju, tako se protive istini i ovu – ljudi izopačenog uma, neprekaljeni u veri.“ (2. Timotiju 3:8) Draga braćo, ne treba da idemo da podmazujemo kabinete ministara ili članove parlamenta, kao što rade mnogi propovednici danas. Oni

Pročitaj više »

Božiji izabrani sluga (1)

Zac Poonen(Preveo Milenko Isakov) “Na putu, dok je Mojsije bio na konačištu, dođe mu Gospod i htede da ga ubije.“ (2. Mojsijeva 4:24)   Mojsije se sada složio da ide kod Faraona. On je opremljen Božanskim autoritetom i ide kao čovek koga je sâm Bog trenirao u periodu od 80

Pročitaj više »

Tri kvalifikacije za Božije sluge

Zac Poonen(Preveo Milenko Isakov) “A Gospod mu reče: šta ti je to u ruci? A on odgovori štap.“ (2. Mojsijeva 4:2) Bog je dao obećаnje narodu preko Mojsija. Rekao je svim Izraelskim starešinama i vođama: „Izvešću vas iz Egipta i uvešću vas u Hanansku zemlju.“ Ovde postoje dva obećanja. – Izvešću vas

Pročitaj više »