Sedmične poruke

„Sedmične poruke“ su kratke poruke iz Božije Reči koje se postavljaju na stranicu jednom nedeljno. Njihov autor je Milenko Isakov. Ukoliko želite da primate duhovnu hranu Božije Reči u vidu elektronskog dopisa, unesite u dole navedena polja svoje ime i e-mail adresu i kliknite na polje „prijavi se“.

Januar 2019

Isusov učenik se ne vređa

Milenko Isakov “…jer će ljudi biti samoljubivi, srebroljubivi… više će voleti nasladu nego Boga.” (2.Timotiju 3:2-4)) U 2.Tim.3 spominje se četiri vrste ljubitelja: ljubitelji sebe, ljubitelji novca, ljubitelji naslade (požude) i ljubitelji Boga! Četiri vrste ljubitelja, a samo jedna je ispravna. Istinski hrišćanin mora biti ljubitelj Boga, ali umesto da

Pročitaj više »

Vernost u skrivenom životu

Milenko Isakov “…a mudre su sa svojim svetiljkama uzele i ulje u posudama” (Matej 25:4) U Mateju 25:1-13 Isus je ispričao priču o deset devojaka. Primetite da nijedna devojka nije bila kurva (pogledajte Jakov 4:4 radi definicije duhovnog kurvarstva). Sve one su bile devojke. Drugim rečima, imale su dobro svedočanstvo

Pročitaj više »

Nestalnost zemaljskog bogatstva (2)

Milenko Isakov „Bogatima na ovom svetu zapovedaj da se ne ponose niti uzdaju u bogatstvo propadljivo, nego u Boga živoga koji nam sve daje izobilno na užitak” (1.Timotiju 6:17) Nastavljamo sa razmišljanjem koje smo počeli prošle sedmice. Svi mi posedujemo određene materijalne stvari i to samo po sebi ne predstavlja

Pročitaj više »

Nestalnost zemaljskog bogatstva (1)

Milenko Isakov „Bogatima na ovom svetu zapovedaj da se ne ponose niti uzdaju u bogatstvo propadljivo, nego u Boga živoga koji nam sve daje izobilno na užitak” (1.Timotiju 6:17) Gospod Isus je rekao da će oni koji ostanu na Njegovoj besedi biti Njegovi učenici, da će upoznati istinu i da

Pročitaj više »