Sedmične poruke

„Sedmične poruke“ su kratke poruke iz Božije Reči koje se postavljaju na stranicu jednom nedeljno. Njihov autor je Milenko Isakov. Ukoliko želite da primate duhovnu hranu Božije Reči u vidu elektronskog dopisa, unesite u dole navedena polja svoje ime i e-mail adresu i kliknite na polje „prijavi se“.

Decembar 2020

Valam – upozorenje

Zac Poonen(Preveo Milenko Isakov) “Zastranili su, napustivši pravi put, te krenuli putem Valama, sina Veorova,kojem je omilela plata za nepravedno delo.“ (2.Petrova 2:15) U poglavljima 22-24 čitamo priču o Valamu. Postoji važan odeljak ovde koji je povezan sa više stvari. Kada je car Valak pozvao proroka Valama da dođe i

Pročitaj više »

Mojsije je kažnjen (2)

Zac Poonen (Preveo Milenko Isakov) “I diže Mojsije ruku svoju i udari u stenu štapom svojim dva puta, i izađe voda mnoga, te se napoji narod i stoka njegova“ (4.Mojsijeva 20:11) Međutim, da li je voda potekla kada je Mojsije bio neposlušan? Da, jeste. Čak i kada čovek ne sluša

Pročitaj više »

Mojsije je kažnjen (1)

Zac Poonen(Preveo Milenko Isakov) “I diže Mojsije ruku svoju i udari u stenu štapom svojim dva puta, i izađe voda mnoga, te se napoji narod i stoka njegova“ (4.Mojsijeva 20:11) U poglavlju 20 čitamo kako je Mojsije bio kažnjen zbog jednog dela neposlušnosti. To je bio jedini put kada se

Pročitaj više »

Korejeva pobuna (2)

Zac Poonen(Preveo Milenko Isakov) “Oni se svi okupiše protiv Mojsija i Arona i rekoše im: ‘Prevršili ste meru!’…“ (4.Mojsijeva 16:2) Potomci Korejevih sinova (koji su izbegli smrt), bili su vođe slavljenja Božijeg naroda u Davidovo vreme. Oni su napisali Psalme 42-49 i Psalam 84. Psalam 46:2,3 govori o zemlji koja

Pročitaj više »