Decembar 2020

Valam – upozorenje

Zac Poonen(Preveo Milenko Isakov) “Zastranili su, napustivši pravi put, te krenuli putem Valama, sina Veorova,kojem je omilela plata za nepravedno delo.“ (2.Petrova 2:15) U poglavljima 22-24 čitamo priču o Valamu. Postoji važan odeljak ovde koji je povezan sa više stvari. Kada je car Valak pozvao proroka Valama da dođe i prokune Izrael, Valam je tražio …

Valam – upozorenje Read More »

Korejeva pobuna (2)

Zac Poonen(Preveo Milenko Isakov) “Oni se svi okupiše protiv Mojsija i Arona i rekoše im: ‘Prevršili ste meru!’…“ (4.Mojsijeva 16:2) Potomci Korejevih sinova (koji su izbegli smrt), bili su vođe slavljenja Božijeg naroda u Davidovo vreme. Oni su napisali Psalme 42-49 i Psalam 84. Psalam 46:2,3 govori o zemlji koja se otvorila i planinama koje …

Korejeva pobuna (2) Read More »