Sedmične poruke

„Sedmične poruke“ su kratke poruke iz Božije Reči koje se postavljaju na stranicu jednom nedeljno. Njihov autor je Milenko Isakov. Ukoliko želite da primate duhovnu hranu Božije Reči u vidu elektronskog dopisa, unesite u dole navedena polja svoje ime i e-mail adresu i kliknite na polje „prijavi se“.

April 2010

Krotost

Milenko Isakov „Krotost vaša da bude poznata svim ljudima“ (Fil.4:5) Bog može da nas uči svojim putevima jedino kada smo krotki pred Njim. Psalam 25:8,9 kaže: „Dobar je i pravedan Gospod; toga radi pokazuje grešnicima put. Upućuje krotke istini, uči krotke hoditi putem Njegovim.“ Duhovna istina i Božiji putevi sakriveni su od „premudrih i razumnih“ i

Pročitaj više »

Ruka Božija

Milenko Isakov „U Njegovoj su ruci dubine zemaljske i visine gorske Njegove su. Njegovo je more i On ga je stvorio, i suhotu ruke su Njegove načinile“ (Psalam 95:4,5) Rečju Gospodnjom su stvorena nebesa i duhom usta Njegovih sva vojska njihova. Bog je mnogo toga stvorio isključivo na svoju reč.

Pročitaj više »

Najveća zapovest

Milenko Isakov „Učitelju! Koja je zapovest najveća u zakonu? A Isus mu reče: ljubi Gospoda Boga svojega svim srcem svojim, i svom dušom svojom i svom misli svojom. Ovo je prva i najveća zapovest. A druga je kao i ova: ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe.“ (Matej 22:36-39) Jedan zakonik

Pročitaj više »

Srebroljublje

Milenko Isakov „Jer je koren svih zala srebroljublje kojemu neki predavši se zađoše od vere I na sebe navukoše muke velike“ (1.Timotiju 6:10) Možda nam se u prvi mah čini da ne možemo biti srebroljupci ako nemamo mnogo novca – ako nismo bogati. Međutim, da li znate da totalno siromašan

Pročitaj više »

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: