April 2010

Krotost

Milenko Isakov „Krotost vaša da bude poznata svim ljudima“ (Fil.4:5) Bog može da nas uči svojim putevima jedino kada smo krotki pred Njim. Psalam 25:8,9 kaže: „Dobar je i pravedan Gospod; toga radi pokazuje grešnicima put. Upućuje krotke istini, uči krotke hoditi putem Njegovim.“ Duhovna istina i Božiji putevi sakriveni su od „premudrih i razumnih“ i ponosnih ljudi (Luka 10:21). Bog …

Krotost Прочитај више »

Ruka Božija

Milenko Isakov „U Njegovoj su ruci dubine zemaljske i visine gorske Njegove su. Njegovo je more i On ga je stvorio, i suhotu ruke su Njegove načinile“ (Psalam 95:4,5) Rečju Gospodnjom su stvorena nebesa i duhom usta Njegovih sva vojska njihova. Bog je mnogo toga stvorio isključivo na svoju reč. Ipak, Biblija beleži da je …

Ruka Božija Прочитај више »

Srebroljublje

Milenko Isakov „Jer je koren svih zala srebroljublje kojemu neki predavši se zađoše od vere I na sebe navukoše muke velike“ (1.Timotiju 6:10) Možda nam se u prvi mah čini da ne možemo biti srebroljupci ako nemamo mnogo novca – ako nismo bogati. Međutim, da li znate da totalno siromašan čovek može da bude vrhunski …

Srebroljublje Прочитај више »