Sedmične poruke

„Sedmične poruke“ su kratke poruke iz Božije Reči koje se postavljaju na stranicu jednom nedeljno. Njihov autor je Milenko Isakov. Ukoliko želite da primate duhovnu hranu Božije Reči u vidu elektronskog dopisa, unesite u dole navedena polja svoje ime i e-mail adresu i kliknite na polje „prijavi se“.

Septembar 2015

Napredovanje

Milenko Isakov   „…da se napredak tvoj pokaže u svemu“ (1.Tim.4:15) Pavle daje razne savete svom sinu po veri, Timotiju. On mu ovde kaže da živi i radi na takav način da njegov napredak bude svima očigledan. Ako uzmemo primer zemaljskih roditelja, oni jako vole i žele da njihovo malo dete

Pročitaj više »

Sigurnost u Bogu

Milenko Isakov   „Ko živi u zaklonu Višnjega i u senu Svemogućega počiva govori Gospodu: Ti si utočište moje i branič moj, Bog moj u kojega se uzdam.“ (Psalam 91:1,2) Kada su učenici jednom prilikom pitali Isusa u vezi Njegovog drugog dolaska na zemlju, On im je odgovorio da će tom događaju

Pročitaj više »

Ljudske zabrane

Milenko Isakov   „A Jovan odgovaraći reče: Učitelju, videsmo jednoga gde imenom tvojim izgoni đavole i zabranismo mu, jer ne ide s nama za Tobom” (Luka 9:49) Svaka istinska pobožnost ima veliku opoziciju, protivnike i neprijatelja koji svim silama želi da zabrani i spreči proslavljanje Božijeg imena. Biblija kaže da

Pročitaj više »

Ne varajte se!

Milenko Isakov   „Ne varajte se: Bog se ne da ružiti; jer šta čovek poseje, ono će i požnjeti“ (Gal.6:7) Sotona je knez ovoga sveta. Njegova vlada je pokroviteljstvo prevare! Svi ljudi koji pripadaju Sotoninom carstvu su prevareni. Svet u kome živimo je pun prevarenih ljudi. Svaki čovek koji nije u carstvu

Pročitaj više »

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: