Septembar 2015

Napredovanje

Milenko Isakov   „…da se napredak tvoj pokaže u svemu“ (1.Tim.4:15) Pavle daje razne savete svom sinu po veri, Timotiju. On mu ovde kaže da živi i radi na takav način da njegov napredak bude svima očigledan. Ako uzmemo primer zemaljskih roditelja, oni jako vole i žele da njihovo malo dete napreduje i raste. Niko ne …

Napredovanje Read More »

Sigurnost u Bogu

Milenko Isakov   „Ko živi u zaklonu Višnjega i u senu Svemogućega počiva govori Gospodu: Ti si utočište moje i branič moj, Bog moj u kojega se uzdam.“ (Psalam 91:1,2) Kada su učenici jednom prilikom pitali Isusa u vezi Njegovog drugog dolaska na zemlju, On im je odgovorio da će tom događaju prethoditi sledeći znakovi na zemlji: …

Sigurnost u Bogu Read More »

Ljudske zabrane

Milenko Isakov   “A Jovan odgovaraći reče: Učitelju, videsmo jednoga gde imenom tvojim izgoni đavole i zabranismo mu, jer ne ide s nama za Tobom” (Luka 9:49) Svaka istinska pobožnost ima veliku opoziciju, protivnike i neprijatelja koji svim silama želi da zabrani i spreči proslavljanje Božijeg imena. Biblija kaže da svi koji hoće da žive …

Ljudske zabrane Read More »

Ne varajte se!

Milenko Isakov   „Ne varajte se: Bog se ne da ružiti; jer šta čovek poseje, ono će i požnjeti“ (Gal.6:7) Sotona je knez ovoga sveta. Njegova vlada je pokroviteljstvo prevare! Svi ljudi koji pripadaju Sotoninom carstvu su prevareni. Svet u kome živimo je pun prevarenih ljudi. Svaki čovek koji nije u carstvu ljubavi Isusa Hrista nalazi se …

Ne varajte se! Read More »