Sedmične poruke

„Sedmične poruke“ su kratke poruke iz Božije Reči koje se postavljaju na stranicu jednom nedeljno. Njihov autor je Milenko Isakov. Ukoliko želite da primate duhovnu hranu Božije Reči u vidu elektronskog dopisa, unesite u dole navedena polja svoje ime i e-mail adresu i kliknite na polje „prijavi se“.

Novembar 2021

Žene vođe (2)

Zac Poonen(preveo Milenko Isakov) „U to vreme je Debora proročica, žena Lafiditova, sudila Izraelu.“ (Sudije 4:4) Debora je praktikovala da sedne pod palmino drvo, a sinovi Izraelovi su joj dolazili da im sudi (4:5). Možda je njen muž Lafidit kuvao ručak kod kuće dok je ona sudila Izraelu. Bog je

Pročitaj više »

Žene vođe (1)

Zac Poonen(preveo Milenko Isakov) „U to vreme je Debora proročica, žena Lafiditova, sudila Izraelu.“ (Sudije 4:4) Da li je Bog odredio da žene budu vođe Njegovog naroda? Božiji prvi izbor je uvek čovek, kao što kaže u 1.Tim.2:12-14, iz dva razloga. Prvo, Adam je najpre storen, a Eva je stvorena

Pročitaj više »

Sedam krugova nazadovanja i trinaest sudija (2)

Zac Poonen (preveo Milenko Isakov) „Izraelci opet zavapiše Gospodu, i On im podiže spasitelja – Ehuda, levorukog sina Gere Venijaminovca“ (Sudije 3:15) U knjizi o sudijama vidimo sedam takvih krugova – nazadovanje čiji rezultat je kazna, nakon čega Bog podiže sudiju koji izbavlja Izraelce. Mnogi vernici žive u tom krugu

Pročitaj više »

Sedam krugova nazadovanja i trinaest sudija (1)

Zac Poonen(preveo Milenko Isakov) „Ali, kada su zavapili Gospodu, On im podiže spasitelja – Otniela, sina Halevovog mlađeg brata Kenaza – da ih spase.“ (Sudije 3:9) U knjizi o sudijama od 3. do 16. poglavlja čitamo o 13 sudija koje je Bog podigao. Četrnaesti sudija bio je Samuilo o kome

Pročitaj više »