Jul 2010

Uticaj naših reči

Milenko Isakov „I prosuše zao glas o zemlji koju uhodiše… Tada se podiže sav zbor i stade vikati, i narod plakaše onu noć.” (4.Mojsijeva 13:33 i 14:1) Pre nego što je Izrailjski narod trebao ući u obećanu zemlju, Bog je rekao Mojsiiju da pošalje ljude koji će uhoditi Hanansku zemlju. Tako je Mojsije po Božijoj …

Uticaj naših reči Read More »

Ne boj se, samo veruj!

Milenko Isakov „A Isus odmah čuvši reč što rekoše, reče starešini: ne boj se, samo veruj“ (Marko 5:36) Gospod Isus je bio pomazan Svetim Duhom dok je hodao ovom zemljom. Činio je dobro i isceljivao sve koje je đavo nadvladao (Dela 10:38). On je došao da svojom smrću satre vladara države smrti (Jevr.2:14) i da raskopa …

Ne boj se, samo veruj! Read More »

Praštanje

Milenko Isakov „A budite jedan drugome blagi, milostivi, praštajući jedan drugome, kao što je i Bog u Hristu oprostio vama“ (Efescima 4:32) Danas želim da pišem o praštanju. Praštanje je suštinski duhovni princip za sve koji žele da slede Gospoda Isusa Hrista. Ako postoji samo jedna osoba u našem životu kojoj nismo oprostili, mi nemamo stvarnu …

Praštanje Read More »

Zidanje Hristove crkve

Milenko Isakov „I On je dao jedne apostole, a jedne proroke, a jedne evanđeliste i učitelje, da se sveti priprave za delo službe, na sazidanje tela Hristova“ (Efescima 4:11,12) Kada je Gospod Isus bio na zemlji i provodio vreme sa svojim učenicima, On ih je jednom prilikom pitao šta govore ljudi o Njemu. Učenici su …

Zidanje Hristove crkve Read More »