Sedmične poruke

„Sedmične poruke“ su kratke poruke iz Božije Reči koje se postavljaju na stranicu jednom nedeljno. Njihov autor je Milenko Isakov. Ukoliko želite da primate duhovnu hranu Božije Reči u vidu elektronskog dopisa, unesite u dole navedena polja svoje ime i e-mail adresu i kliknite na polje „prijavi se“.

Jul 2010

Uticaj naših reči

Milenko Isakov „I prosuše zao glas o zemlji koju uhodiše… Tada se podiže sav zbor i stade vikati, i narod plakaše onu noć.” (4.Mojsijeva 13:33 i 14:1) Pre nego što je Izrailjski narod trebao ući u obećanu zemlju, Bog je rekao Mojsiiju da pošalje ljude koji će uhoditi Hanansku zemlju.

Pročitaj više »

Ne boj se, samo veruj!

Milenko Isakov „A Isus odmah čuvši reč što rekoše, reče starešini: ne boj se, samo veruj“ (Marko 5:36) Gospod Isus je bio pomazan Svetim Duhom dok je hodao ovom zemljom. Činio je dobro i isceljivao sve koje je đavo nadvladao (Dela 10:38). On je došao da svojom smrću satre vladara države

Pročitaj više »

Praštanje

Milenko Isakov „A budite jedan drugome blagi, milostivi, praštajući jedan drugome, kao što je i Bog u Hristu oprostio vama“ (Efescima 4:32) Danas želim da pišem o praštanju. Praštanje je suštinski duhovni princip za sve koji žele da slede Gospoda Isusa Hrista. Ako postoji samo jedna osoba u našem životu kojoj

Pročitaj više »

Zidanje Hristove crkve

Milenko Isakov „I On je dao jedne apostole, a jedne proroke, a jedne evanđeliste i učitelje, da se sveti priprave za delo službe, na sazidanje tela Hristova“ (Efescima 4:11,12) Kada je Gospod Isus bio na zemlji i provodio vreme sa svojim učenicima, On ih je jednom prilikom pitao šta govore

Pročitaj više »

Blaženstvo pobožnih

Milenko Isakov „On je kao drvo usađeno kraj potoka, koje rod svoj donosi u svoje vreme i kojemu list ne vene: što god radi u svemu napreduje“ (Psalam 1:2) Ove reči je zapisao čovek za koga je Bog posvedočio da je po Njegovom srcu i da će ispuniti Njegovu volju.

Pročitaj više »