Sedmične poruke

„Sedmične poruke“ su kratke poruke iz Božije Reči koje se postavljaju na stranicu jednom nedeljno. Njihov autor je Milenko Isakov. Ukoliko želite da primate duhovnu hranu Božije Reči u vidu elektronskog dopisa, unesite u dole navedena polja svoje ime i e-mail adresu i kliknite na polje „prijavi se“.

Jul 2021

Ući u pobednički život (3)

Zac Poonen(preveo Milenko Isakov) „Neka se Knjiga ovoga Zakona ne razdvaja od tvojih usta.Razmišljaj o njoj danju i noću, kako bi verno držao sve što je u njoj zapisano. Samo će ti tada dobro ići na tvom putu i imaćeš uspeha.„ (Isus Navin 1:8) „Neka se ova knjiga Božije Reči

Pročitaj više »

Ući u pobednički život (2)

Zac Poonen(preveo Milenko Isakov) „Niko neće moći da ti se odupre celog tvog života. Kao što sam bio sa Mojsijem, tako ću biti sa tobom; neću odstupiti od tebe, niti ću te ostaviti. „ (Isus Navin 1:5) Gospod je uverio Isusa Navina rečima: „Ja ću biti s tobom.“ Iz tog

Pročitaj više »

Ući u pobednički život (1)

Zac Poonen(preveo Milenko Isakov) „Daću vam svako mesto na koje stupite nogom, kao što sam obećao Mojsiju.„ (Isus Navin 1:3) Poglavlje 1:1,2 „Posle smrti Mojsija, sluge Gospodnjeg, Gospod reče Isusu Navinu, Mojsijevom pomoćniku: ‘Moj sluga Mojsije je umro. Zato se sada spremi, ti i sav ovaj narod, da pređeš preko

Pročitaj više »

Zašto Bog kažnjava?

Zac Poonen(preveo Milenko Isakov) „I pošto se zemlja opoganila, kaznio sam je za njenu krivicu, te je zemlja izbljuvala svoje stanovništvo.„ (3.Mojsijeva 18:25) Hananski narod, za koji je Bog zapovedio da bude ubijen, bio je kažnjen baš kao Sodoma i Gomora, i kao što je bio kažnjen svet u Nojevo

Pročitaj više »

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: