Jul 2017

Jedinstvo

Milenko Isakov „Starajući se držati jedinstvo duha u svezi mira” (Efescima 4:3) Nedavno sam imao priliku da doživim kako petoro dece ispod sedam godina udruženim snagama guraju automobil težine skoro dve tone. Ta deca su imala zajednički cilj i bila su jedinstvena u želji da ostvare taj cilj. Njihov primer podseća na silu jedinstva među …

Jedinstvo Read More »

Teško vama…

Milenko Isakov “Ali teško vama bogati, jer ste već primili utehu svoju. Teško vama siti sad, jer ćete ogladneti. Teško vama koji se smejete sad, jer ćete zaplakati i zaridati. Teško vama kada stanu svi dobro govoriti za vama, jer su tako činili i lažnim prorocima ocevi njihovi“ (Luka 6:24-26) Gospod Isus u svom propovedanju …

Teško vama… Read More »

Računati na stradanje

Milenko Isakov „…nego ako dobro čineći muke trpite, ovo je ugodno pred Bogom“ (1.Petrova 2:20) Možda smo imali priliku da se sretnemo sa ljudima koji veruju da će ljudi istinski predani Bogu uvek biti priznati, poštovani i cenjeni od drugih vernika i da niko neće moći da ih optuži i okrivi, ili da kaže za …

Računati na stradanje Read More »

Uticaj komentarisanja

Milenko Isakov “I od toga dana Saul gledaše popreko Davida.” (1.Samuilova 18:9) U 18.poglavlju 1.Samuilove knjige opisuju se žene iz raznih gradova u Izraelu koje su uz pevanje slavile pobedu Izraelskog naroda nad Filistejima. One su govorile kako je Saul pobio hiljadu neprijatelja, a David svojih deset hiljada. Kada je Saul čuo njihov komentar, razgnjevio …

Uticaj komentarisanja Read More »