Sedmične poruke

„Sedmične poruke“ su kratke poruke iz Božije Reči koje se postavljaju na stranicu jednom nedeljno. Njihov autor je Milenko Isakov. Ukoliko želite da primate duhovnu hranu Božije Reči u vidu elektronskog dopisa, unesite u dole navedena polja svoje ime i e-mail adresu i kliknite na polje „prijavi se“.

Jul 2017

Jedinstvo

Milenko Isakov „Starajući se držati jedinstvo duha u svezi mira” (Efescima 4:3) Nedavno sam imao priliku da doživim kako petoro dece ispod sedam godina udruženim snagama guraju automobil težine skoro dve tone. Ta deca su imala zajednički cilj i bila su jedinstvena u želji da ostvare taj cilj. Njihov primer

Pročitaj više »

Teško vama…

Milenko Isakov „Ali teško vama bogati, jer ste već primili utehu svoju. Teško vama siti sad, jer ćete ogladneti. Teško vama koji se smejete sad, jer ćete zaplakati i zaridati. Teško vama kada stanu svi dobro govoriti za vama, jer su tako činili i lažnim prorocima ocevi njihovi„ (Luka 6:24-26)

Pročitaj više »

Računati na stradanje

Milenko Isakov „…nego ako dobro čineći muke trpite, ovo je ugodno pred Bogom“ (1.Petrova 2:20) Možda smo imali priliku da se sretnemo sa ljudima koji veruju da će ljudi istinski predani Bogu uvek biti priznati, poštovani i cenjeni od drugih vernika i da niko neće moći da ih optuži i

Pročitaj više »

Uticaj komentarisanja

Milenko Isakov „I od toga dana Saul gledaše popreko Davida.“ (1.Samuilova 18:9) U 18.poglavlju 1.Samuilove knjige opisuju se žene iz raznih gradova u Izraelu koje su uz pevanje slavile pobedu Izraelskog naroda nad Filistejima. One su govorile kako je Saul pobio hiljadu neprijatelja, a David svojih deset hiljada. Kada je

Pročitaj više »