Sedmične poruke

„Sedmične poruke“ su kratke poruke iz Božije Reči koje se postavljaju na stranicu jednom nedeljno. Njihov autor je Milenko Isakov. Ukoliko želite da primate duhovnu hranu Božije Reči u vidu elektronskog dopisa, unesite u dole navedena polja svoje ime i e-mail adresu i kliknite na polje „prijavi se“.

Novembar 2016

Nerazumni pastiri

Milenko Isakov „Pastiri izgubiše pamet i od Gospoda ne traže pomoć, zato im ništa ne uspeva i sva su im se stada raštrkala.“ (Jeremija 10:21) Danas bih želeo da razmišljamo o negativnom kontekstu starešinstva, odnosno, šta znači ne biti starešina ili pastir po Božijoj volji, a sledeće sedmice ćemo pogledati

Pročitaj više »

Grad čiji zidar je Bog

Milenko Isakov „…jer čekaše grad koji ima temelje, kojemu je zidar i tvorac Bog“ (Jevrejima 11:10) U mnogim delovima sveta prisutan je masovan prelazak stanovništva iz sela u gradove. Ako se posebno posmatraju mlađe generacije, sve je popularnije živeti u gradu. Mladi ljudi smatraju da će u gradu imati kvalitetniji

Pročitaj više »

Ne biti pristrasan

Milenko Isakov „…ako li gledate ko je ko, greh činite…“ (Jakov 2:9) Svakom Božijem stvorenju je data važna svrha i smisao. Međutim, iako sunce, mesec, zvezde, biljni i životinjski svet dokazuju Božije veličanstvo, sva ta stvorenja ne mogu da nam objasne Božiji karatker. Jedino je čovek taj koji je stvoren

Pročitaj više »

Prošlost nije presudna

Milenko Isakov “…Ali jedno činim: zaboravljajući ono što je za mnom, a pružajući se onom što je preda mnom, hitam ka cilju, da dobijem nagradu radi koje me je Bog u Hristu Isusu pozvao na nebo.” (Filibljanima 3:13,14) Bog je stvorio naše razume sa vrlo dobrim pamćenjem. Postoje ljudi koji se

Pročitaj više »