Jul 2016

Ljubav prema novcu

Milenko Isakov „Jer je koren svih zala srebroljublje kojemu neki predavši se zađoše od vere i na sebe navukoše muke velike“ (1.Timotiju 6:10) Možda nam se u prvi mah čini da samo bogati ljudi mogu biti srebroljupci. Nekako spontano dolazimo do zaključka da ne možemo biti srebroljupci ako nemamo mnogo novca. Međutim, da li znate …

Ljubav prema novcu Read More »

Sotona je prevarant

Milenko Isakov “On je krvnik ljudski od početka, i ne stoji na istini; jer nema istine u njemu; kad laž govori svoje govori: jer je laža i otac laži.” (Jovan 8:44) Užasan je osećaj spoznati da te je neko prevario! Niko ne voli da bude prevaren, ali čovekova nesvesnost da je prevaren može dugo da …

Sotona je prevarant Read More »

Četiri stanja srca

Milenko Isakov „…jer ne gledam na ono što čovek gleda; čovek gleda što je na očima, a Gospod gleda na srce“ (1.Sam.16:7) Gospod Isus je mnogo govorio u pričama. Svaka Njegova priča ima određenu duhovnu poruku za nas. On je došao da objavi kakvo je nebesko carstvo i na koji način možemo postati i biti …

Četiri stanja srca Read More »