Sedmične poruke

„Sedmične poruke“ su kratke poruke iz Božije Reči koje se postavljaju na stranicu jednom nedeljno. Njihov autor je Milenko Isakov. Ukoliko želite da primate duhovnu hranu Božije Reči u vidu elektronskog dopisa, unesite u dole navedena polja svoje ime i e-mail adresu i kliknite na polje „prijavi se“.

Jul 2016

Ljubav prema novcu

Milenko Isakov „Jer je koren svih zala srebroljublje kojemu neki predavši se zađoše od vere i na sebe navukoše muke velike“ (1.Timotiju 6:10) Možda nam se u prvi mah čini da samo bogati ljudi mogu biti srebroljupci. Nekako spontano dolazimo do zaključka da ne možemo biti srebroljupci ako nemamo mnogo

Pročitaj više »

Nasledstvo Božijih sluga

Milenko Isakov „Nikakvo oružje načinjeno protiv tebe neće biti srećno, i svaki jezik koji se podigne na te na sudu saprećeš. To je nasledstvo sluga Gospodnjih i pravda njihova od mene, veli Gospod” (Isaija 54:17) Božija Reč kaže da se kuća i imanje nasleđuje od otaca (Priče 19:14). U svetu

Pročitaj više »

Sotona je prevarant

Milenko Isakov „On je krvnik ljudski od početka, i ne stoji na istini; jer nema istine u njemu; kad laž govori svoje govori: jer je laža i otac laži.” (Jovan 8:44) Užasan je osećaj spoznati da te je neko prevario! Niko ne voli da bude prevaren, ali čovekova nesvesnost da

Pročitaj više »

Četiri stanja srca

Milenko Isakov „…jer ne gledam na ono što čovek gleda; čovek gleda što je na očima, a Gospod gleda na srce“ (1.Sam.16:7) Gospod Isus je mnogo govorio u pričama. Svaka Njegova priča ima određenu duhovnu poruku za nas. On je došao da objavi kakvo je nebesko carstvo i na koji

Pročitaj više »