Posrednik

Svi smo mi bili mrtvi zbog svojih prestupa i greha. Uopšteno, grešna ljudska populacija je odvojena od Boga i bez mogućnosti da Ga ličnim naporom dosegne. Grešan čovek ne može doći svetom Bogu u svoje ime i na temelju svojih zasluga. Neophodan mu je, od Boga postavljen i potvrđen, Posrednik!

Gospod Isus Hrist je svojim savršenim životom u potpunosti zadovoljio Božiju pravednost i svetost, a svojom nevinom smrću platio je kaznu naših greha. Zato Božija Reč objavljuje slavnu istinu da je On (Gospod Isus) jedna i jedina kompetentna osoba koja može posredovati između svetog i pravednog Boga i nas, grešnih i nepravednih ljudi. Jedino na osnovu Hristovog posredništva smo spašeni i prihvaćeni kod Boga!

Hoćeš li se i ti pouzdati u jedinog Posrednika između Boga i ljudi?

„Jer je jedan Bog, i jedan posrednik Boga i ljudi, čovek Hristos Isus“ (1.Tim.2:5)