Jun 2010

Stradanje na pravdi

Milenko Isakov „…nego ako dobro čineći muke trpite, ovo je ugodno pred Bogom“ (1.Petrova 2:20) Možda smo imali priliku da se sretnemo sa ljudima koji veruju da će oni koji su istinski predani Bogu uvek biti priznati, poštovani i cenjeni od drugih vernika i da niko neće moći da ih optuži i okrivi, ili da …

Stradanje na pravdi Read More »

Opravdanje verom

Milenko Isakov „Opravdavši se dakle verom, imamo mir s Bogom kroz Gospoda svojega Isusa Hrista“ (Rimljanima 5:1) Biblija uči da su svi ljudi sagrešili i da su zbog toga krivi pred Bogom. Kako je moguće da okrivljen grešnik bude opravdan pred svetim i pravednim Bogom? Trudom, delima i zalaganjem svoje grešne prirode čovek nikada ne može da dosegne …

Opravdanje verom Read More »

Zavisnost od Hrista

Milenko Isakov „…jer bez mene ne možete činiti ništa“ (Jovan15:5) Gospod Isus je uputio ove reči svojim učenicima pre nego što će otići da postrada za grehe čovečanstva. U poglavljima 14-16 Evanđelja po Jovanu On utvrđuje svoje učenike i daje im poslednje savete i ohrabrenja pre nego što će se odvojiti od njih. Morala je …

Zavisnost od Hrista Read More »

Jagnje

Milenko Isakov „ I videh, i gle…jagnje stajaše kao zaklano…“ (Otkrivenje 5:6) Apostol Jovan je dobio otkrivenje u vezi događaja koji će uslediti na samom završetku vremena. U 4.poglavlju knjige Otkrivenja on opisuje kako je video prestol na kome je Neko sedeo. Slava tog prestola je bila očigledna. Iz njega su izlazile munje, gromovi i glasovi. Ispred …

Jagnje Read More »