Maj 2015

Jagnje

Milenko Isakov „ I videh, i gle…jagnje stajaše kao zaklano…“ (Otkrivenje 5:6) Apostol Jovan je dobio otkrivenje u vezi događaja koji će uslediti na samom završetku vremena. U 4.poglavlju knjige Otkrivenja on opisuje kako je video prestol na kome je Neko sedeo. Slava tog prestola je bila očigledna. Iz njega su izlazile munje, gromovi i glasovi. Ispred …

Jagnje Прочитај више »

Predodređenje

Milenko Isakov „Jer koje unapred pozna one i odredi da budu jednaki obličju Sina Njegovog…„ (Rimljanima 8:29) U ovoj poruci ćemo razgledati neke od osnovnih istina koje Božija Reč uči u vezi spasenja i predodređenja. Spasenje jeste dar Božije blagodati koji čovek prima posredstvom vere u Isusa Hrista. Spasenje nikako nije proizvod ljudskih pravednih dela …

Predodređenje Прочитај више »

Rastanak

Milenko Isakov   „A svih stade veliki plač i zagrlivši Pavla celivahu ga, žalosni najviše za reč koju reče da više neće videti lica njegova, i otpratiše ga u lađu.” (Dela 20:37,38) Ovo je bio rastanak apostola Pavla sa starešinama efeske crkve. On je tamo boravio pune tri godine propovedajući Evanđelje. Bog je potvrdio svoju …

Rastanak Прочитај више »

Brak

Milenko Isakov   „Ali hoću da znate da je svakom mužu glava Hristos, a muž je glava ženi, a Bog je glava Hristu.” (1.Korinćanima 11:3) Brak nije ljudska zamisao. Brak potiče iz Božijeg srca, jer je Bog bio taj koji je ustanovio brak kao suštinsku instituciju ljudskog društva. Kada je Bog stvorio nebo i zemlju, sav …

Brak Прочитај више »