Sedmične poruke

„Sedmične poruke“ su kratke poruke iz Božije Reči koje se postavljaju na stranicu jednom nedeljno. Njihov autor je Milenko Isakov. Ukoliko želite da primate duhovnu hranu Božije Reči u vidu elektronskog dopisa, unesite u dole navedena polja svoje ime i e-mail adresu i kliknite na polje „prijavi se“.

Septembar 2013

Opominjati se svojih učitelja

Milenko Isakov „Opominjite se svojih učitelja koji vam kazivaše Reč Božiju, gledajte na svršetak njihovog življenja i ugledajte se na veru njihovu” (Jevrejima 13:7) Prošli put smo razmišljali o Hristovoj poniznosti i planirao sam da ove sedmice nastavimo sa istom temom, ali Gospod je proteklog vikenda bio na delu kada

Pročitaj više »

Hristova poniznost

Milenko Isakov „…nego je ponizio sâm sebe uzevši obličje sluge” (Filibljanima 2:7) Kada je Isus uputio poziv svima koji su umorni i natovareni, On im je dao zapovest da uzmu Njegov jaram i da se uče od Njega krotosti i smernosti (Matej 11:28-30). Da bismo nešto učili od Hrista, najpre

Pročitaj više »

Ljubav od čistog srca

Milenko Isakov „Ljubav da ne bude lažna.” (Rimljanima 12:9) Cilj Hristovog Evanđelja je postignut kada grešnici kroz pokajanje ka Bogu i veru u Hrista Isusa dođu do praktikovanja međusobne ljubavi. Čisto srce i ljubav iz čistog srca je nešto što čovek prirodno ne poseduje. Namera Božijih zapovesti jeste da se

Pročitaj više »

Ostajanje u blagodati Božijoj

Milenko Isakov „…a oni govoreći im savetovahu ih da ostanu u blagodati Božijoj” (Dela 13:43) Velika potreba današnjoj Crkvi jeste uravnoteženo propovedanje Božije Reči. Neko je rekao da se istina Božije Reči više napada od strane njenih tumača, nego od njenih otvorenih protivnika. Ovo podrazumeva strahovitu odgovornost svih koji su učitelji

Pročitaj više »