Sedmične poruke

„Sedmične poruke“ su kratke poruke iz Božije Reči koje se postavljaju na stranicu jednom nedeljno. Njihov autor je Milenko Isakov. Ukoliko želite da primate duhovnu hranu Božije Reči u vidu elektronskog dopisa, unesite u dole navedena polja svoje ime i e-mail adresu i kliknite na polje „prijavi se“.

Oktobar 2018

Obeležja kultizma (3)

Milenko Isakov „A onome koji ne radi, a veruje u Onoga koji opravdava bezbožnika, njegova vera se uračunava u pravednost“ (Rimljanima 4:5) Danas nastavljamo sa izučavanjem naše započete teme o obeležjima kultizma. Prošli put smo videli da se kultizam ogleda u isključivom zajedništvu sa istomišljenicima grupe. Videli smo da biti

Pročitaj više »

Obeležja kultizma (2)

Milenko Isakov „…da biste mogli razumeti sa svim svetima šta je širina i dužina i dubina i visina, i poznati pretežniju od razuma ljubav Hristovu, da se ispunite svakom puninom Božijom.” (Efescima 3:18,19) Prošli put smo započeli da razmišljamo o tome šta karakteriše kultove i videli smo da je moguće

Pročitaj više »

Obeležja kultizma (1)

Milenko Isakov „I između vas samih postaće ljudi koji će govoriti izvrnutu nauku da odvraćaju učenike za sobom.” (Dela 20:30) Iako je imao izrazite intelektualne sposobnosti pošto je odrastao kod Gamaliilovih nogu (koji je bio najistaknutiji učitelj zakona tog vremena), apostol Pavle kaže da nije došao u Korint da propoveda Evanđelje

Pročitaj više »

Šta znači biti mudar?

Milenko Isakov „Gospod daje mudrost, iz Njegovih usta dolazi znanje i razum.” (Priče 2:6) Iako je imao izrazite intelektualne sposobnosti pošto je odrastao kod Gamaliilovih nogu (koji je bio najistaknutiji učitelj zakona tog vremena), apostol Pavle kaže da nije došao u Korint da propoveda Evanđelje komplikovanim premudrim rečima (1.Kor.2:1) i da

Pročitaj više »

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: